นักสู้ลำไพ่ ช่างไม้พิเศษชั่วคราว Nobel Carpenter กองกำลัง Nobel ได้ออกประกาศจ้างงานเหล่านักสู้ทั่ว Amped Town ในการพัฒนาและก่อสร้างบ้านเมืองเพื่อรับมือกับองค์กร Destroso ที่นับวันจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น โดยนักสู้ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบที่กำหนดจะได้รับค่าตอบแทนไปอีกด้วย!
by gaadmin in
Timeout

กองกำลัง Nobel ได้ออกประกาศจ้างงานเหล่านักสู้ทั่ว Amped Town ในการพัฒนาและก่อสร้างบ้านเมืองเพื่อรับมือกับองค์กร Destroso ที่นับวันจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น โดยนักสู้ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบที่กำหนดจะได้รับค่าตอบแทนไปอีกด้วย!

รายละเอียด : เปิดขาย Nobel Carpenter Login Stamp ใน Shop > ETC ราคา 50,000 G เมื่อเข้าเกมในแต่ละวันจะได้รับกล่องสมบัติที่มีเงื่อนไขและของรางวัลต่างๆ ตามที่กำหนด

ระยะเวลากิจกรรม : 22 มีนาคม 2566 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 19 เมษายน 2566 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

ระยะเวลาวางขาย Login Stamp : 22 มีนาคม 2566 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 5 เมษายน 2566 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

DayReward
1Carpenter Order Carpenter Order 1 x3
2Carpenter Order Carpenter Order 2 x3
3Carpenter Order Carpenter Master Order x1
4Carpenter Order Carpenter Order 3 x3
5Carpenter Order Carpenter Order 4 x3
6Carpenter Order Carpenter Order 5 x3
7Carpenter Order Carpenter Order 1 x3
8Carpenter Order Carpenter Order 2 x3
9Carpenter Order Carpenter Order 3 x3
10Carpenter Order Carpenter Order 4 x3
11Carpenter Order Carpenter Order 5 x3
12Carpenter Order Carpenter Order 1 x3
13Carpenter Order Carpenter Order 2 x3
14Carpenter Order Carpenter Order 3 x3
15Carpenter Order Carpenter Order 4 x3
16Carpenter Order Carpenter Order 5 x3

ของรางวัลที่มีโอกาสได้รับ

Treasure BoxConditionReward
Carpenter Order Carpenter Order 1สะสม 3,000 คะแนนสุ่ม 1 รายการ
Antique Table Antique Table x1
Antique Chair Antique Chair x1
Antique Bookrack Antique Bookrack x1
Antique BedAntique Bed x1
ค่าเงิน A 500 A
Carpenter Order Carpenter Order 2สะสม 1,500 คะแนนในโหมด
Amped Sportsmatch
Team Sportsmatch
สุ่ม 1 รายการ
Bar Counter Bar Counter x1
TV (small) TV (small) x1
Piano Piano x2
Wooden House (Blue) Wooden House (Blue) x1
Wooden House (Brown) Wooden House (Brown) x1
Wooden House (Red) Wooden House (Red) x1
Grand Piano Grand Piano x2
Carpenter Order Carpenter Order 3สะสม 1,500 คะแนนในโหมด
Amped Dogfight
Team Dogfight
สุ่ม 1 รายการ
ค่าเงิน G 10,000 G
ค่าเงิน G 20,000 G
ค่าเงิน G 30,000 G
ค่าเงิน G 40,000 G
ค่าเงิน G 50,000 G
Carpenter Order Carpenter Order 4ออนไลน์ในเกม 1 ชั่วโมงสุ่ม 1 รายการ
Cane Table Cane Table x1
Cane Chair Cane Chair x1
Cane Bookrack Cane Bookrack x1
Cane Bed Cane Bed x1
ค่าเงิน A 500 A
Carpenter Order Carpenter Order 5ออนไลน์ในเกม 3 ชั่วโมงสุ่ม 1 รายการ
ค่าเงิน A 100 A
ค่าเงิน A 300 A
ค่าเงิน A 500 A
ค่าเงิน A 750 A
ค่าเงิน A 1,000 A
Carpenter Order Carpenter Master Orderสะสม 10,000 คะแนนด้วย
Doping Ration Doping Ration
Cyber Harite Cyber Harite
Fruits Basket Fruits Basket
Dust Terminator Dust Terminator
Massacre Chainsaw Massacre Chainsaw
Primitive Axe Primitive Axe
Mining Murder Mining Murder
Grasper MK. II Grasper MK. II
Farming Maniac Farming Maniac
Stone Artist Stone Artist
Electric Maniac Electric Maniac
Siegecraft Siegecraft

**หมายเหตุ : Carpenter Order ทั้งหมดจะถูกนำออกจากระบบหลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์วันที่ 19 เมษายน 2566 **

Related Posts