การเติมเงินผ่านช่องทางนี้ ต้องเปิดบนมือถือเท่านั้น