Renewal Campaign เทศกาลพลิกโฉมรับฤดูใหม่
by gaadmin in
Timeout

ผ่านมาเป็นเวลาเนิ่นนานที่ไม่ได้มีการปรับปรุงความสามารถ Accessory ต่างๆ ภายในเกม ล่าสุดจึงถึงเวลาแล้วกับการปรับบาลานซ์ไอเทมต่างๆ 100 กว่าชิ้นเพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานในการต่อสู้ที่มากกว่าเดิม พร้อมกับกิจกรรมต้อนรับที่จะทวีคูณความมันส์ยิ่งกว่าเดิม

รายละเอียด : เปิดขายกล่องสมบัติพิเศษ Renewal Treasure Box ราคา 2,000 G ใน Shop > ETC เมื่อเล่นสะสมคะแนนครบทุกๆ 500 คะแนนด้วย Accessory ที่มีการปรับเปลี่ยนความสามารถในการอัพเดทนี้ จะสามารถเปิดรับของรางวัลได้

ระยะเวลากิจกรรม : 8 มีนาคม 2566 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 5 เมษายน 2566 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

Treasure BoxConditionReward
Renewal Treasure Box500 Points
(รายการ Accessory เงื่อนไข)
Kouryu Orb x1
Fable Gashapon Coupon Fable Gashapon Coupon x1
Rare Gashapon Coupon Rare Gashapon Coupon x1
Common Gashapon Coupon Common Gashapon Coupon x3
Basic Gashapon Coupon Basic Gashapon Coupon x5
Fire Attack Enchant Material Fire Attack Enchant Material x1
Ice Attack Enchant Material Ice Attack Enchant Material x1
Thunder Attack Enchant Material Thunder Attack Enchant Material x1
Slash Attack Enchant Material Slash Attack Enchant Material x1
Holy Attack Enchant Material Holy Attack Enchant Material x1
Dark Attack Enchant Material Dark Attack Enchant Material x1
Plus Coupon Plus Coupon x1

สูตรผสมพิเศษ

CombineReward
Gold Byakko Gold Byakko + Kouryu Orb x30 + ค่าเงิน A 18,000 ADivine Byakko Divine Byakko
Gold Genbu Gold Genbu + Kouryu Orb x30 + ค่าเงิน A 18,000 ADivine Genbu Divine Genbu
Gold Seiryu Gold Seiryu + Kouryu Orb x30 + ค่าเงิน A 18,000 ADivine Seiryu Divine Seiryu
Gold Suzaku Gold Suzaku + Kouryu Orb x30 + ค่าเงิน A 18,000 ADivine Suzaku Divine Suzaku

Medal Shop

Reward Kouryu Orb Exchange
Gold Byakko Gold Byakko12
Gold Genbu Gold Genbu12
Gold Seiryu Gold Seiryu12
Gold Suzaku Gold Suzaku12
BYAKKO (Silver) Silver Byakko8
GENBU (Silver) Silver Genbu8
SEIRYU (Silver) Silver Seiryu8
SUZAKU (Silver) Silver Suzaku8
Byakko Byakko4
Genbu Genbu4
Seiryu Seiryu4
Suzaku Suzaku4
Double Tomahawk4
Abyss Cloak4
Soul Gaze4
Jyuzu4
Mirror Crystal4

Divine Gods Collection Book

Byakko Collection

AccessoryConditionReward
Byakko Byakko
BYAKKO (Silver) Silver Byakko
2Byakko Card Byakko Card x1 (Slash Atk&Resist +10%)
Gold Byakko Gold Byakko
Divine Byakko Divine Byakko
4Divine Byakko Card Divine Byakko Card x1 (Slash Atk&Resist +20%)

Genbu Collection

AccessoryConditionReward
Genbu Genbu
GENBU (Silver) Silver Genbu
2Genbu Card Genbu Card x1 (HP+5 , DEF+1)
Gold Genbu Gold Genbu
Divine Genbu Divine Genbu
4Divine Genbu Card Divine Genbu Card x1 (HP+10 , DEF+2)

Seiryu Collection

AccessoryConditionReward
Seiryu Seiryu
SEIRYU (Silver) Silver Seiryu
2Seiryu Card Seiryu Card x1 (Ice Atk&Resist +10%)
Gold Seiryu Gold Seiryu
Divine Seiryu Divine Seiryu
4Divine Seiryu Card Divine Seiryu Card x1 (Ice Atk&Resist +20%)

Suzaku Collection

AccessoryConditionReward
Suzaku Suzaku
SUZAKU (Silver) Silver Suzaku
2Suzaku Card Suzaku Card x1 (Fire Atk&Resist +10%)
Gold Suzaku Gold Suzaku
Divine Suzaku Divine Suzaku
4Divine Seiryu Card Divine Suzaku Card x1 (Fire Atk&Resist +20%)

Divine Collection

AccessoryConditionReward
Divine Byakko Divine Byakko
Divine Genbu Divine Genbu
Divine Seiryu Divine Seiryu
Divine Suzaku Divine Suzaku
44 Gods Emblem 4 Gods Emblem (เมื่อสวมใส่จะได้รับคะแนนและ G จากการเล่นเพิ่มขึ้น 10%)

Divine Ability

Divine Byakko
Divine Byakko
 • เพิ่มเอฟเฟคเมื่อสวมใส่
 • C : ความเสียหายเพิ่มขึ้น : จังหวะที่ 3 เปลี่ยนเอฟเฟคการโจมตี
 • Z+X : ความเสียหายเพิ่มขึ้น
 • Z+C : เมื่อกดค้าง ความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก 8 เป็น 16 , ระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นและพายุคงอยู่นานขึ้น , ความเสียหายลดลงเมื่อโจมตีถูกศัตรูบนอากาศ
 • V+XC : ออกท่าเร็วขึ้น , เปลี่ยนเอฟเฟคการโจมตี , ใช้ MP น้อยลงจาก 6.3 เป็น 4.2
 • Z+XC : ออกท่าเร็วขึ้น 300 ms , ความเสียหายเพิ่มขึ้น
 • เพิ่มท่าใหม่ Co+XC
Divine Genbu
Divine Byakko
 • เพิ่มเอฟเฟคเมื่อสวมใส่
 • Z+X , Z+C , D+XC , B+XC , Z+XC : เพิ่มสถานะ Super Armor
 • Z+XC : จังหวะสุดท้ายความเสียหายเพิ่มขึ้น
 • เพิ่มท่าใหม่ Co+XC
Divine Seiryu
Divine Seiryu
 • เพิ่มเอฟเฟคเมื่อสวมใส่
 • Z+C : ใช้ MP น้อยลงจาก 4.2 เป็น 2.1
 • Z+XC : เพิ่มระยะการโจมตี , ความเสียหายเพิ่มขึ้นและเพิ่มสถานะ Super Armor
 • เพิ่มท่าใหม่ Co+XC
Divine Suzaku
Divine Suzaku
 • เพิ่มเอฟเฟคเมื่อสวมใส่
 • Z+X : ออกท่าเร็วขึ้น
 • Z+C : เปลี่ยนเอฟเฟคการโจมตีเมื่อถูกศัตรูที่ลอยกลางอากาศ , ความเสียหายเพิ่มขึ้น , ใช้ MP น้อยลงจาก 5 เป็น 4.2
 • V+XC : ใช้ MP น้อยลงจาก 6.3 เป็น 4.2
 • Z+XC : ออกท่าเร็วขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้
 • เพิ่มท่าใหม่ Co+XC

Related Posts