มื่อเล่นเกมในโหมด Amped Deathmatch หรือ Team Deathmatch และทำคะแนนได้มากกว่า 300 คะแนนจะมีโอกาสสุ่มได้รับของรางวัล 1 รายการตามที่กำหนด
by gaadmin in
Timeout

รายละเอียด : เมื่อเล่นเกมในโหมด Amped Deathmatch หรือ Team Deathmatch และทำคะแนนได้มากกว่า 300 คะแนนจะมีโอกาสสุ่มได้รับของรางวัล 1 รายการตามที่กำหนด

ระยะเวลากิจกรรม : 26 มิถุนายน 2567 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 24 กรกฎาคม 2567 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

รายการของรางวัล

Amped Emerald Medal Amped Emerald Medal x1
ค่าเงิน G 300 G

Amped Emerald Medal Shop

RewardMedal Exchange
Superman Breast Superman Breast7
Amped Armor Amped Armor7
Ultimate Armor7
Argyros Armor7
AM Plate7
Magnesia Armor Magnesia Armor7
Glorious Armor7
Kendo Suit Kendo Suit7
Arm Armor (Red) Arm Armor (Red)7
Arm Armor (Green) Arm Armor (Green)7
Arm Armor (Blue) Arm Armor (Blue)7
Arm Armor (Black) Arm Armor (Black)7

สูตรผสมพิเศษ

สูตรผสมของรางวัล
Amped Emerald Medal Amped Emerald Medal x10 + GetAmpedX Coupon GetAmpedX Coupon x2 + ค่าเงิน A 8,000 AOrichalcum Armor Orichalcum Armor

Related Posts