ต้อนรับเทศกาลคริสมาสต์ กิจกรรม X’mas Event ปี 2021
by gaadmin in
Timeout

X’mas Challenge Event

รายละเอียด : เปิด Challenge โหมด Santa In Danger , Amped Holy Nightmare และ Undead Train ใน

ระยะเวลากิจกรรม : 8 ธันวาคม 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 29 ธันวาคม 2564 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

รายการของรางวัล

Santa In Danger (ได้รับเมื่อเล่นผ่าน)

Pink Gift Box Pink Gift Box x1
Blue Gift Box Blue Gift Box x1
Orange Gift Box Orange Gift Box x1
Super Red Nose Super Red Nose x2
ค่าเงิน G 2,000 G

Amped Holy Nightmare

XMAS Tree Sub-Accessory XMAS Tree

เมื่อทำคะแนนได้มากกว่า 6,000 ขึ้นไป

XMAS Tree Sub-Accessory XMAS Tree
Kidnapped Dog Kidnapped Dog x1
Mysterious Ice Crystal Mysterious Ice Crystal x1
Legendary Wand Legendary Wand x1
Ice Attack Enchant Material Ice Attack Enchant Material x1
Ice Resistance Enchant Material Ice Resistance Enchant Material x1
X’mas 2019 Card X’mas 2019 Card x1 (Str+1 Ice Attack +20% โอกาสสำเร็จ 100%)
Ice Attack Enchant Material Advanced Ice Attack Enchant Material x1
Advanced Ice Resistance Enchant Advanced Ice Resistance Enchant x1
Ice Attack Enchant Material(Rank4) Ice Attack Enchant Material(Rank4) x1
Ice Attack Enchant Material(Rank5) Ice Attack Enchant Material(Rank5) x1
Ice Attack Enchant Material(Rank6) Ice Attack Enchant Material(Rank6) x1
Ice Attack Enchant Material(Rank10) Ice Attack Enchant Material(Rank10) x1
Ice Resistance Enchant Material(Rank4) Ice Resistance Enchant Material(Rank4) x1
Ice Resistance Enchant Material(Rank5) Ice Resistance Enchant Material(Rank5) x1
Ice Resistance Enchant Material(Rank6) Ice Resistance Enchant Material(Rank6) x1
Ice Resistance Enchant Material(Rank10) Ice Resistance Enchant Material(Rank10) x1
ค่าเงิน G 500 G

Death Christmas (ทำคะแนนได้มากกว่า 15,000 ขึ้นไป)

Memory of X’mas Memory of X’mas x1
Blue Falcon Master Blue Falcon Master
Shoulder Santa Bob Shoulder Santa Bob
Penguin Bag Penguin Bag
Fur Gloves Fur Gloves
Christmas Event Card (Power) Christmas Event Card (Power) x1
Christmas Event Card (Protect) Christmas Event Card (Protect) x1

Christmas Destroyer (ได้รับจากกล่องสมบัติเมื่อเล่นผ่าน)

Memory of Reindeer Memory of Reindeer x1
Santa Set Gold Santa Set Gold
Santa shoes Santa shoes
Boxing glove (Blue) Boxing glove (Blue)
White Santa lina Sock White Santa lina Sock
Green Santa lina Sock Green Santa lina Sock
Blue Santa lina Sock Blue Santa lina Sock
Red Santa lina Sock Red Santa lina Sock
Ice Attack Enchant Material Ice Attack Enchant Material x1
Ice Attack Enchant Material Ice Resistance Enchant Material x1

X’mas Fighting Deathmatch

รายละเอียด : เมื่อเล่นเกมในโหมด Amped Deathmatch หรือ Team Deathmatch และทำคะแนนได้มากกว่า 400 คะแนนจะสุ่มได้รับของรางวัล 1 อย่างตามที่กำหนด

ระยะเวลากิจกรรม : 8 ธันวาคม 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 5 มกราคม 2565 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

ของรางวัลที่มีโอกาสได้รับ

Ice Crystal Ice Crystal x1
Carving Knife Carving Knife x1

X’mas Combination

รายละเอียด : เพิ่มสูตรผสมพิเศษสำหรับวัตถุดิบต่างๆ ที่ได้รับจากช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ระยะเวลากิจกรรม : 8 ธันวาคม 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 29 ธันวาคม 2564 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

รายการสูตรผสม

สูตรผสมของรางวัล
Ice Crystal Ice Crystal x2 + Carving Knife Carving Knife x1 + ค่าเงิน G 30,000 G หรือ
Ice Crystal Ice Crystal x1 + Carving Knife Carving Knife x1 + ค่าเงิน A 300 A
สุ่มรับ 1 อย่าง
Red Kobold Crystal Red Kobold Crystal x1
ลูกหิมะ ลูกหิมะ x1
Kobold Mace Kobold Mace + Red Kobold Crystal Red Kobold Crystal x1 + ค่าเงิน G 150,000 GRed Kobold Mace Red Kobold Mace
Pink Gift Box Pink Gift Box x1 + Blue Gift Box Blue Gift Box x1 + Orange Gift Box Orange Gift Box x3 + ค่าเงิน G 1,500 GChristmas Swan Christmas Swan
Christmas Remote Bomb Christmas Remote Bomb
Christmas Time Bomb Christmas Time Bomb
Santa Superspeed Shoes Santa Superspeed Shoes
Pink Gift Box Pink Gift Box x3 + Blue Gift Box Blue Gift Box x3 + Orange Gift Box Orange Gift Box x3 + ค่าเงิน G 6,000 GChristmas Wreath Christmas Wreath
Merry Magic Merry Magic
Pink Gift Box Pink Gift Box x3 + Blue Gift Box Blue Gift Box x3 + Orange Gift Box Orange Gift Box x3 + ค่าเงิน A 3,000 AIce Alien Ice Alien
Fenrir Baton Fenrir Baton
Burst Claw Chilled Burst Claw Chilled
Pink Gift Box Pink Gift Box x5 + Blue Gift Box Blue Gift Box x5 + Orange Gift Box Orange Gift Box x5 + ค่าเงิน G 50,000 GSnowman Bag Snowman Bag
Santa Bag Santa Bag
Pink Gift Box Pink Gift Box x10 + Blue Gift Box Blue Gift Box x10 + Orange Gift Box Orange Gift Box x10 + ค่าเงิน G 100,000 GX'mas Scythe X’mas Scythe
Kidnapped Dog Kidnapped Dog x1 + Legendary Wand Legendary Wand x1 + Mysterious Ice Crystal Mysterious Ice Crystal x3 + ค่าเงิน A 1,000 Aสุ่มรับ 1 อย่าง
Kobold Mace Kobold Mace
Ice Attack Enchant Material Ice Attack Enchant Material x1
XMAS Tree XMAS Tree + Memory of X’mas x1 + Memory of X’mas Memory of Reindeer x1 + ค่าเงิน A 8,000 ARudolph Fancy Rudolph Fancy

X’mas Daily Quest

รายละเอียด : ปรับเปลี่ยนของรางวัลใน Daily Gashapon ตลอดเดือนธันวาคมเป็นของรางวัลต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสเมื่อทำภารกิจประจำวันสำเร็จตลอดระยะเวลากิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรม : 8 ธันวาคม 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 29 ธันวาคม 2564 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

รายการของรางวัล Daily Gashapon

Fancy Polar Bear Fancy Polar Bear
Christmas Swan Christmas Swan
Christmas Remote Bomb Christmas Remote Bomb
Christmas Time Bomb Christmas Time Bomb
Ice Attack Enchant Material Ice Attack Enchant Material(Rank4) x1
Ice Attack Enchant Material(Rank5) Ice Attack Enchant Material(Rank5) x1
Ice Resistance Enchant Material(Rank4) Ice Resistance Enchant Material(Rank4) x1
Ice Resistance Enchant Material(Rank5) Ice Resistance Enchant Material(Rank5) x1
X’mas 2018 Card X’mas 2018 Card x1 (Slash & Ice Attack +20% โอกาสสำเร็จ 100%)
Christmas Event Card (Power) Christmas Event Card (Power) x1
Christmas Event Card (Protect) Christmas Event Card (Protect) x1
Christmas wreath(Red) Christmas wreath(Red) x1
Christmas wreath(Blue) Christmas wreath(Blue) x1
Christmas wreath(Purple) Christmas wreath(Purple) x1
Snowman(Red) x1
Snowman(Blue) Snowman(Blue) x1
Snowman(Yellow) Snowman(Yellow) x1
Christmas Tree Christmas Tree x1
Fireplace (brown) Fireplace (brown) x1
Fireplace (black) Fireplace (black) x1
Fireplace (gold) Fireplace (gold) x1
Reindeer Wall Hanging (brown) Reindeer Wall Hanging (brown) x1
Reindeer Wall Hanging (white) Reindeer Wall Hanging (white) x1
Reindeer Wall Hanging (gold) Reindeer Wall Hanging (gold) x1
Reindeer Neon (blue) Reindeer Neon (blue) x1
Reindeer Neon (yellow) Reindeer Neon (yellow) x1
Reindeer Neon (red) Reindeer Neon (red) x1
Red-nosed Santa Claus (brown) Red-nosed Santa Claus (brown) x1
Red-nosed Santa Claus (green) Red-nosed Santa Claus (green) x1
Red-nosed Santa Claus (white) Red-nosed Santa Claus (white) x1
Party Table (chicken) Party Table (chicken) x1
Party Table (soup) Party Table (soup) x1
Party Table (wine) Party Table (wine) x1

Special limited X’mas Gifts

รายละเอียด : ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของรางวัลใน Unlimited Treasure Box และเพิ่มกล่องสมบัติพิเศษ X’mas 2021 Treasure Box ราคา 1,000 A เป็นของรางวัลต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส

ระยะเวลากิจกรรม : 8 ธันวาคม 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 29 ธันวาคม 2564 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

รายการของรางวัลที่มีโอกาสได้รับ

Unlimited Treasure Box (เงื่อนไข : สะสม 2,500 คะแนน)

Patissier Tryster Patissier Tryster
Frost Servant Frost Servant
Source of Cold Source of Cold
Ice Crystal Ring Ice Crystal Ring
Frost Empress Frost Empress
Icicle Blade Icicle Blade
Chiaccio Braccialetto Chiaccio Braccialetto
Dual Glacier Blade Dual Glacier Blade
Ice Skate Ice Skate
Santa Stick Santa Stick
Santa Set Santa Set
Plus Coupon Plus Coupon x1
ค่าเงิน G 500 G

X’mas 2021 Treasure Box (เงื่อนไข : สะสม 700 คะแนน)

Merry Matryoshka Merry Matryoshka
Flutter Float Flutter Float
Frozen Camellia Frozen Camellia
Ice Metamorphosis Ice Metamorphosis
Icicle Impact Star Icicle Impact Star
Ice Dragon Sword Ice Dragon Sword
Trident of Poseidon Trident of Poseidon 15 Day
Rare Lotto Ultimate Coupon Rare Lotto Ultimate Coupon x1
Rare Gashapon Ticket Rare Gashapon Ticket x1
Fable Gashapon Coupon Fable Gashapon Coupon x1
Mission 2 (Hard) Card Mission 2 (Hard) Card x1
ค่าเงิน G 5,000 G

X’mas Gashapon

รายละเอียด : เปิดขายกาชาปองพิเศษต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสประจำปีกับของขวัญต่างๆ ส่งตรงจากคุณซานต้า

ระยะเวลากิจกรรม : 8 ธันวาคม 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 29 ธันวาคม 2564 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

รายการของรางวัล

Hellflame Dragon Claw Hellflame Dragon Claw
Merry Crusher Merry Crusher
Gift Sock Gift Sock
Merry Claymore Merry Claymore
Boss X’mas Card Boss X’mas Card x 1
Jack Of Labyrinth Card Ver.Christmas Jack Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Dr.Bomber Of Labyrinth Card Ver.Christmas Dr.Bomber Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Stinger Of Labyrinth Card Ver.Christmas Stinger Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Flame Of Labyrinth Card Ver.Christmas Flame Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Hardy Of Labyrinth Card Ver.Christmas Hardy Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Empire of Miracle Card x1
EX Challenge Ring EX Challenge Ring 1D
Ice Attack Enchant Material(Rank7) Ice Attack Enchant Material(Rank7) x1
Fire Attack Enchant Material(Rank7) Fire Attack Enchant Material(Rank7) x1
Slash Attack Enchant Material(Rank7) x1
Thunder Attack Enchant Material(Rank7) Thunder Attack Enchant Material(Rank7) x1
Ice Resistance Enchant Material(Rank7) x1
Fire Resistance Enchant Material(Rank7) Fire Resistance Enchant Material(Rank7) x1
Slash Resistance Enchant Material(Rank7) Slash Resistance Enchant Material(Rank7) x1
Thunder Resistance Enchant Material(Rank7) Thunder Resistance Enchant Material(Rank7) x1
Capsule Harp of Apollo Capsule Harp of Apollo x5
Robo dx Robo dx x10
Robo dxb Robo dxb x10
Super Red Nose Super Red Nose x10
Santa Gori Bottle Santa Gori Bottle x10
Heal bottle Heal Bottle x10
MP Bottle MP Bottle x10
ค่าเงิน G 2,022 G

Related Posts