ฟีเจอร์ใหม่ Upgrade Slot Expansion หรือก็คือเพิ่มช่องอัพเกรดการ์ดที่จะทำให้สามารถอัพเกรดการ์ดใน Accessory
by gaadmin in
News

ฟีเจอร์ใหม่ Upgrade Slot Expansion หรือก็คือเพิ่มช่องอัพเกรดการ์ดที่จะทำให้สามารถอัพเกรดการ์ดใน Accessory เดิมให้มีค่ามากกว่า 1 ค่า โดยสามารถสลับเลือกใช้ได้ว่าจะใช้ค่าอัพเกรด Slot ใด โดยการอัพเกรด Accessory เพื่อเพิ่มช่อง Slot และหน้าตา/วิธีการใช้งานระบบมีดังนี้

ตัวอย่างหน้าต่างตัวละคร

เมื่อกดหน้าต่างตัวละครจะพบปุ่ม [อัพเกรด Slot] ใต้ Accessory ที่สวมใส่อยู่ ซึ่งสามารถกดไปที่ปุ่มนี้เพื่อเลือกสถานะอัพเกรดที่ต้องการใช้งานได้

กรณีที่เป็น Accessory ที่ยังไม่มีสถานะอัพเกรดเลยจะไม่สามารถกดปุ่มเพื่อเลือกสถานะอัพเกรดได้

ตัวอย่างหน้าต่างอัพเกรด/ลบสถานะ

เมื่อต้องการอัพเกรด/ลบสถานะให้กดที่ [Slot อัพเกรด] ที่อยู่ด้านล่าง

จากนั้นเลือก Slot ที่ต้องการจะอัพเกรด/ลบสถานะการ์ดนั้นๆ ลงไป (กรุณาตรวจสอบ Slot ที่จะดำเนินการให้แน่ใจทุกครั้งก่อนดำเนินการอัพเกรด/ลบสถานะ)

การเพิ่ม Slot อัพเกรด

สามารถเพิ่ม Slot ได้โดยการใช้งาน Add Slot Upgrade Card จากใน Shop -> ETC ราคา 1,500 A จำนวน 1 ใบทุกครั้งที่เพิ่ม Slot สถานะสูงสุด 4 Slot และมีค่าดำเนินการอีกครั้งละ 5,000 G

Related Posts