โปรโมชั่น หน้าหนาว ต้อนรับส่งท้ายปี GetAmped เมื่อเติมเงินด้วยช่องทางบัตรเงินสด True Money หรือ Promptpay ในราคา 300 , 500 และ 1,000 บาทจะได้รับของรางวัลตามกำหนด
by gaadmin in
Timeout

รายละเอียด : เมื่อเติมเงินด้วยช่องทางบัตรเงินสด True Money หรือ Promptpay ในราคา 300 , 500 และ 1,000 บาทจะได้รับของรางวัลดังที่กำหนด

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 – 31 ธันวาคม 2566

ระยะเวลาได้รับของรางวัล : 4 – 31 ธันวาคม 2566

รายการของรางวัล

ราคาบัตร (บาท)ของรางวัล
300Snow Medal Snow Medal x3
500Snow Medal Snow Medal x5
1,000Snow Medal Snow Medal x12
2,000 (เฉพาะ Promptpay)Snow Medal Snow Medal x25

สามารถนำ Snow Medal ไปแลกของรางวัลจากในเกมได้ที่ Shop > Medal โดยมีของรางวัลดังนี้

ของรางวัลSnow Medal ที่ใช้
Sub-Acc : Baal’s Wing40
Sub-Acc : Posture Corrector Choker (Small)30
Sub-Acc : Posture Corrector Choker (Large)30
Sub-Acc : Posture Corrector Brace30
Sub-Acc : Spotlight15
Hardy Of Labyrinth Card Ver.ChristmasHardy Of Labyrinth Card Ver.Christmas x16
Flame Of Labyrinth Card Ver.Christmas Flame Of Labyrinth Card Ver.Christmas x14
Stinger Of Labyrinth Card Ver.Christmas Stinger Of Labyrinth Card Ver.Christmas x13
Dr.Bomber Of Labyrinth Card Ver.Christmas Dr.Bomber Of Labyrinth Card Ver.Christmas x12
Jack Of Labyrinth Card Ver.Christmas Jack Of Labyrinth Card Ver.Christmas x11
Ice Attack Enchant Material(Rank7) Ice Attack Enchant Material(Rank7) x12
Fire Attack Enchant Material (Rank7) Fire Attack Enchant Material(Rank7) x12
Slash Attack Enchant Material(Rank7) Slash Attack Enchant Material(Rank7) x12
Thunder Attack Enchant Material(Rank7) Thunder Attack Enchant Material(Rank7) x12
Holy Attack Enchant Material (Rank7) Holy Attack Enchant Material(Rank7) x12
Dark Attack Enchant Material(Rank7) Dark Attack Enchant Material(Rank7) x12

ตัวอย่างของรางวัล

Baal’s Wing

Baal’s Wing

Spotlight **สามารถเปลี่ยนสีของแสงไฟเองได้**

Spotlight
สามารถเปลี่ยนสีของแสงไฟเองได้

Posture Corrector Chocker (Small)

Posture Corrector Chocker (Small)
**มีผลเฉพาะเมื่อสวมใส่ Accessory ที่ถือ Equipment ได้เท่านั้น

Posture Corrector Chocker (Large)

Posture Corrector Chocker (Large)
**มีผลเฉพาะเมื่อสวมใส่ Accessory ที่ถือ Equipment ได้เท่านั้น

Posture Corrector Brace

Posture Corrector Brace
**มีผลเฉพาะเมื่อสวมใส่ Accessory ที่ถือ Equipment ได้เท่านั้น

Related Posts