1. คลิกขวาที่ This PC และเลือก Properties

2. ค้นหาการตั้งค่า “View Advanced System Setting” ในช่องค้นหาและกดเข้าไป

3. ไปที่ Tab “Advanced” และเลือก Setting ในส่วนของ Perfomance

4. ไปที่ Tab “Data Execution Prevention” จากนั้นกดปุ่ม “Add…”

5. เลือกไฟล์ .exe ที่ใช้เข้าเกมจากในโฟลเดอร์เกมที่ติดตั้งไว้

6. กด Apply และ OK จากนั้น Restart คอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง