ลอยกระทงแม่คงคา บูชาผักตบชวาแด่เหล่าเทพ
by gaadmin in
Timeout

Event 1 : Unlimited Loy Krathong Treasure Box

เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนอันเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช 2564 ที่ปวงชนเหล่านักสู้จะได้ลอยทุกข์ลอยโศกลอยกระทงแด่แม่คงคา แต่อนิจจาเนื่องด้วยปีนี้มีน้ำมาก น้ำหลากหลายจึงส่งผลให้ผักตบชวนรุกล้ำพื้นที่แม่น้ำเต็มเมือง เหล่านักสู้จึงต้องช่วยกันเก็บผักตบชวาแล้วนำไปมอบให้เหล่าทวยเทพได้เห็นความพยายามในการทำดีและมอบของรางวัลให้เป็นการตอบแทน

รายละเอียด : ปรับของรางวัลใน Unlimited Treasure Box เป็นไอเทมพิเศษในช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยมีของรางวัลตามที่กำหนด

ระยะเวลากิจกรรม : 17 พฤศจิกายน 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 6 ธันวาคม 2564 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

รายการของรางวัล

ผักตบชวา ผักตบชวา x1
G Coupon G Coupon x2
E Coupon E Coupon x2
T Coupon T Coupon x2
A Coupon A Coupon x2
M Coupon M Coupon x2
P CouponP Coupon x2
D Coupon D Coupon x2
X Coupon X Coupon x2
Plus Coupon Plus Coupon x2

Event 2 : Loy Krathong Combination

รายละเอียด : สูตรผสมจากการเก็บรวบรวมผักตบชวาและแสดงบัตรประจำตัวของนักสู้เพื่อรับของรางวัลตอบแทนจากดวงดาวและทวยเทพ

ระยะเวลากิจกรรม : 17 พฤศจิกายน 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 6 ธันวาคม 2564 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

สูตรผสมของรางวัล
ผักตบชวา ผักตบชวา x3 + GetAmpedX Coupon GetAmpedX Coupon x1 + ค่าเงิน G 5,000 GBlack Sun Black Sun
Red Moon Red Moon
Blue Star Blue Star
The Sun The Sun
The Moon The Moon
The Star The Star
Hero Wing Hero Wing
Devil Wing Devil Wing
Seiryu Seiryu
Suzaku Suzaku
Byakko Byakko
Genbu Genbu
Loy Krathong Raft Loy Krathong Raft x5
ผักตบชวา ผักตบชวา x3 + GetAmpedX Coupon GetAmpedX Coupon x1 + ค่าเงิน A 1,500 AArcana XVIII Arcana XVIII
Arcana XVII Arcana XVII
Arcana XIX Arcana XIX
Verdant Bladecloth Verdant Bladecloth
Wau Angin Wau Angin
Loy Krathong Raft Loy Krathong Raft x10

Event 3 : Loy Krathong Gashapon

รายละเอียด : เปิดขายกาชาปองพิเศษประจำเทศกาลลอยกระทงกับของรางวัลอันศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าทวยเทพที่ปกป้อง

ระยะเวลากิจกรรม : 17 พฤศจิกายน 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 6 ธันวาคม 2564 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

รายการของรางวัลที่มีโอกาสได้รับ

Arcana XI Arcana XI
Arcana 0 Arcana 0
Arcana III Arcana III
Arcana XXI Arcana XXI
Arcana VIII Arcana VIII
Loy Krathong 2021 Card Arcana Loy Krathong Card x1 (สุ่ม Size +1ถึง2 หรือ Size -1ถึง2)
Legend of Nobel card Legend of Nobel Card x1
Legend of Amped card Legend of Amped Card x1
Legend of Destoroso card Legend of Destoroso Card x1
Loy Krathong 2021 Card Empire of Miracle Card x1
Bakutiku Bakutiku x5
Loy Krathong Raft Loy krathong Raft x5
ค่าเงิน G 3,000 G

Related Posts