โหมดไต่เขาสุดหฤหรรษ์ที่จะช่วยสร้างความสามัคคี(?)ให้กับเหล่านักสู้ผู้ท้าทายในการปีนเขาสู่ยอดสูงสุดที่มีเพียงทีมเวิร์คและความพยายามอันมุ่งมั่นเท่านั้นจะช่วยพาให้พิชิตด่านนี้ได้

Amped Climber โหมดไต่เขาสุดหฤหรรษ์ที่จะช่วยสร้างความสามัคคี

Bonus Roulette

เงื่อนไข : ผ่านด่าน

ของรางวัลที่มีโอกาสได้รับ

Name
Amped Climber Expert Emblem Amped Climber Expert Emblem (ได้รับ G เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเล่นโหมดต่อสู้ปกติ)
MVP Slugger MVP Slugger
Arrow of Artemis Arrow of Artemis
Amped card Amped Card
Wings of Harpy Wings of Harpy
Fireworks Fireworks
Gunship Transformer Gunship Transformer
Walhalla Wing Walhalla Wing
TransBall TransBall
Accel Shoes Accel Shoes
Gravity Boot Gravity Boots
Metal Fan Metal Fan
Wing Shoes Wing Shoes
Devil Wing Devil Wing
Hero Wing Hero Wing
Amped Climber Amped Climber Card x1 (โอกาสสำเร็จ 100% SPD+2 JMP+2 DEF-1)
Warlord Of Miracle Card Warlord Of Miracle Card x1
Knight Of Miracle Knight Of Miracle Card x1
Novice Of Miracle Card Novice Of Miracle Card x1