ย่างกรายสู่ยุคทมิฬ พลังธาตุมืดมาเยือน!
by gaadmin in
Event

Event 1 : Material Box Element Update

รายละเอียด : เพิ่มของรางวัล Dark Attack Enchant Material และ Dark Resistance Enchant Material ใน Material Box

ระยะเวลา : ตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์เป็นต้นไป

ตารางเอฟเฟค Dark Element Rank
RankBonus Dark Atk/ResistMP
1+3%0
2+6%0
3+9%0
4+12%0
5+15%+2
6+18%+5
7+21%+8
8+24%+12
9+27%+16
10+30%+25

Event 2 : Dark Element Treasure Box

รายละเอียด : เปิดขายกล่องสมบัติพิเศษ Dark Element Treasure Box ใน Shop -> ETC ราคา 3,000 G เมื่อเล่นสะสมแต้มครบทุกๆ 1,000 แต้มจะสามารถเปิดรับของรางวัลได้ 1 ครั้ง

ระยะเวลากิจกรรม : 6 ตุลาคม 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 3 พฤศจิกายน 2564 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

รายการของรางวัล
Dark Attack Enchant Material Dark Attack Enchant Material x1
Dark Resistance Enchant Material Dark Resistance Enchant Material x1
Advanced Dark Attack Enchant Material Advanced Dark Attack Enchant Material x1
Advanced Dark Resistance Enchant Advanced Dark Resistance Enchant x1
Dark Attack Enchant Material(Rank3) Dark Attack Enchant Material(Rank3) x1
Dark Attack Enchant Material(Rank4) Dark Attack Enchant Material(Rank4) x1
Dark Attack Enchant Material(Rank5) Dark Attack Enchant Material(Rank5) x1
Dark Attack Enchant Material(Rank6) Dark Attack Enchant Material(Rank6) x1
Dark Resistance Enchant Material(Rank3) Dark Resistance Enchant Material(Rank3) x1
Dark Resistance Enchant Material(Rank4) Dark Resistance Enchant Material(Rank4) x1
Dark Resistance Enchant Material(Rank5) Dark Resistance Enchant Material(Rank5) x1
Dark Resistance Enchant Material(Rank6) Dark Resistance Enchant Material(Rank6) x1

Event 3 : Dark Element Gashapon

รายละเอียด : เปิดขาย Gashapon พิเศษ Dark Element Gashapon ที่มีของรางวัลพลังแห่งความมืดซุกซ่อนอยู่

ระยะเวลากิจกรรม : 6 ตุลาคม 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 3 พฤศจิกายน 2564 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

Dark Element Gashapon (5,000 G)
Dark Bite Evil Bite
Aspirate Eclipse Aspirate Eclipse
Dual Darkness Dual Darkness
Mastema Mastema
Mefira Mefira
Black Grimoire Black Grimoire
Fallen Angel Fallen Angel
Dark Attack Enchant Material Dark Attack Enchant Material x1
Dark Resistance Enchant Material Dark Resistance Enchant Material x1
Advanced Dark Attack Enchant Material Advanced Dark Attack Enchant Material x1
Advanced Dark Resistance Enchant Advanced Dark Resistance Enchant x1
หมายเหตุ : Evil Bite จะถูกนำมาขายบน Shop ในการอัพเดทในอนาคต
Dark Element Gashapon (1,000 A)
Hauteclere Hauteclere
Mammon Cloak Mammon Cloak
Pluto Chain Pluto Chain
Dark Attack Enchant Material(Rank7) Dark Attack Enchant Material(Rank7) x1
Dark Attack Enchant Material(Rank8) Dark Attack Enchant Material(Rank8) x1
Dark Attack Enchant Material(Rank9) Dark Attack Enchant Material(Rank9) x1
Dark Resistance Enchant Material(Rank7) x1 Dark Resistance Enchant Material(Rank7) x1
Dark Resistance Enchant Material(Rank8) Dark Resistance Enchant Material(Rank8) x1
Dark Resistance Enchant Material(Rank9) Dark Resistance Enchant Material(Rank9) x1
Dark Attack Enchant Material Dark Attack Enchant Material x10
Dark Resistance Enchant Material Dark Resistance Enchant Material x10
Advanced Dark Attack Enchant Material Advanced Dark Attack Enchant Material x3
Advanced Dark Resistance Enchant Advanced Dark Resistance Enchant x3
เมื่อได้รับ Accessory ซ้ำจะได้รับ Dark Element Gashapon Coupon สำหรับแลกรับ Accessory เลือกได้ได้ที่ Shop -> Medal

Event 4 : Dark Daily Free Gashapon

รายละเอียด : ด้วยพลังแห่งความมืดที่ครอบงำความอยากในการสุ่ม จึงประทานสนองต่อความต้องการให้เหล่านักสู้สามารถกดกาชาปองพิเศษ Dark Element Gashapon แบบเงิน A ได้ฟรีวันละ 1 ครั้งเป็นระยะเวลายาวนาน 7 วัน!

ระยะเวลากิจกรรม : 6 ตุลาคม 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 20 ตุลาคม 2564 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์


Event 5 : Dark Fan Collection

รายละเอียด : สมุดสะสมพิเศษสำหรับนักสู้แห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ เมื่อสะสม Accessory ได้ครบตามที่กำหนดก็สามารถกดรับของรางวัลได้จากสมุดสะสมทันที

ระยะเวลากิจกรรม : 6 ตุลาคม 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 3 พฤศจิกายน 2564 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

รายการของรางวัล
Collectionเงื่อนไขของรางวัล
Dark Bite Evil Bite
Aspirate Eclipse Aspirate Eclipse
2 ชิ้นDark Resistance Enchant Material(Rank7) x1 Dark Resistance Enchant Material (Rank7) x1
Dual Darkness Dual Darkness
Mastema Mastema
3ชิ้นDark Attack Enchant Material(Rank7) Dark Attack Enchant Material (Rank7) x1
Mefira Mefira
Black Grimoire Black Grimoire
Fallen Angel Fallen Angel
5 ชิ้นEvil Element 15 Day
Hauteclere Hauteclere8 ชิ้นDark Resistance Enchant Material(Rank9) Dark Resistance Enchant Material (Rank9) x1
Mammon Cloak Mammon Cloak9 ชิ้นDark Attack Enchant Material(Rank9) Dark Attack Enchant Material (Rank9) x1
Pluto Chain Pluto Chain10 ชิ้นEvil Element 30 Day

Related Posts