ตุ่นจอมขุด คุ้ยล่าสมบัติ
by gaadmin in
Timeout

รายละเอียด : เปิดขาย Login Stamp พิเศษในช่วงระยะเวลากิจกรรม โดยเมื่อเข้าเกมแต่ละวันแล้วจะได้รับ Treasure Digger Box ต่างๆ เพื่อเล่นรับของรางวัลมากมาย

ระยะเวลากิจกรรม(วางขาย Login Stamp) : 14 กรกฎาคม 2565 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 27 กรกฎาคม 2565 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

รายการของรางวัล

DayReward
1Mole Claw Mole Claw 40 Days
2Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Medal Box x1
3Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Money Box x1
4Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Card Box x3
5Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Ticket Box x1
6Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Medal Box x1
7 Treasure Digger Medal BoxTreasure Digger Money Box x1
8sweet potato Sweet Potato x1
9Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Card Box x3
10Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Medal Box x1
11 Treasure Digger Medal BoxTreasure Digger Money Box x1
12Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Ticket Box x1
13Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Medal Box x1
14Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Money Box x2
15Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Card Box x3
16Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Medal Box x2
17Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Ticket Box x1
18Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Card Box x3
19Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Medal Box x3
20Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Money Box x3

Treasure Box (เงื่อนไข : เล่นโดยใช้ Mole Claw สะสม 1,000 คะแนน)

NameReward
Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Medal x1
Treasure Digger Medal x2
Treasure Digger Medal x3
Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Money Boxค่าเงิน A 300 A
ค่าเงิน A 500 A
ค่าเงิน A 800 A
Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Ticket BoxFree Gashapon Ticket Free Gashapon Ticket x1
Free Gashapon Ticket Free Gashapon Ticket x2
Treasure Digger Medal Box Treasure Digger Card BoxMole Digger Card Mole Digger Card x1 (STR+1 HP+15)
Mole Digger Card Fake Mole Digger Card x1

หมายเหตุ : กล่องสมบัติและ Login Stamp จะถูกนำออกจากระบบภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ ซึ่งกล่องสมบัติและ Login Stamp ที่ยังรับของรางวัลไม่เรียบร้อยทั้งหมดจะหายไป

สูตรผสมพิเศษ

CombinationReward
Mole Claw Mole Claw + sweet potato Sweet Potato + ค่าเงิน A 8,000 AMole Claw Mole Claw

Treasure Digger Medal Shop

รายละเอียด : เพิ่มของรางวัลโดยการใช้ Treasure Digger Medal แลกของรางวัลตามที่กำหนด

ระยะเวลากิจกรรม : 14 กรกฎาคม 2565 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 10 สิงหาคม 2565 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

RewardMedal Cost
Erz Spitze15
Orcish Totem15
Assault Marron Assault Marron15
Arachne Arachne5
Disaster Squire Disaster Squire5
Giraffa Beetle Giraffa Beetle5
Mining Murder Mining Murder5
Mandrake Mandrake5
Trap Tool Trap Tool5
Gaia glove Gaia glove5
Mushi Kuwa Mushi Kuwa5
Muchi Kabuto Muchi Kabuto5
Drill Hand Drill Hand5
Mole Digger Card Mole Digger Card x12

Related Posts