เปิด Challenge โหมด Amped White Day ภายในระยะเวลากิจกรรม โดยมีโอกาสได้รับของรางวัลตามที่กำหนดเมื่อเล่นผ่านด่าน
by gaadmin in
Timeout

White Day Challenge

รายละเอียด : เปิด Challenge โหมด Amped White Day ภายในระยะเวลากิจกรรม โดยมีโอกาสได้รับของรางวัลตามที่กำหนดเมื่อเล่นผ่านด่าน

ระยะเวลากิจกรรม : 13 มีนาคม 2567 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 27 มีนาคม 2567 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

ของรางวัลที่มีโอกาสได้รับ

Candy Metamorph Candy Metamorph
Fancy Cat Costume Cat Costume
Brave Roes Brave Rose
Virus King Virus King
Valentine Rose Valentine Rose x1
White Day Heart White Day Heart x1
White Day Card White Day Card x1
Chocobar (big) Chocobar (big) x3
Chocobar (small) Chocobar (small) x3
Choco Wrench Choco Wrench x3
Lolipop Lolipop x3
Fancy Pole x3

สูตรผสมพิเศษ

สูตรผสมของรางวัล
Valentine Rose Valentine Rose x1 + White Day Heart White Day Heart x1 + ค่าเงิน A 300 A
หรือ Valentine Rose Valentine Rose x1 + White Day Heart White Day Heart x1 + ค่าเงิน G 20,000 G
White Day Rose White Day Rose x1

White Day Gashapon

รายละเอียด : เปิดขาย Gashapon พิเศษ สำหรับวันตอบแทนความรักอันบริสุทธิ์ในราคา 1,000 A หรือใช้ White Day Rose White Day Rose x1 ต่อการสุ่ม 1 ครั้ง

ระยะเวลากิจกรรม : 13 มีนาคม 2567 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 27 มีนาคม 2567 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

RV Tablet RV Tablet
Vivid Bloom Vivid Bloom
Zagan's Yggdrasill Zagan’sYggdrasil
White Day Card Day Card x1
Fire Attack Enchant Material (Rank9) Fire Attack Enchant Material (Rank9)
Ice Attack Enchant Material (Rank9) Ice Attack Enchant Material (Rank9)
Thunder Attack Enchant Material (Rank9) Thunder Attack Enchant Material (Rank9)
Slash Attack Enchant Material (Rank9) Slash Attack Enchant Material(Rank9)
Fire Attack Enchant Material (Rank7) Fire Attack Enchant Material (Rank7)
Ice Attack Enchant Material(Rank7) Ice Attack Enchant Material (Rank7)
Thunder Attack Enchant Material(Rank7) Thunder Attack Enchant Material (Rank7)
Slash Attack Enchant Material(Rank7) Slash Attack Enchant Material (Rank7)
Fire Attack Enchant Material (Rank5) Fire Attack Enchant Material (Rank5)
Ice Attack Enchant Material(Rank5) Ice Attack Enchant Material (Rank5)
Thunder Attack Enchant Material (Rank5) Thunder Attack Enchant Material (Rank5)
Slash Attack Enchant Material(Rank5) Slash Attack Enchant Material (Rank5)
Fire Resistance Enchant Material (Rank9) Fire Resistance Enchant Material (Rank9)
Ice Resistance Enchant Material(Rank9) Ice Resistance Enchant Material (Rank9)
Thunder Resistance Enchant Material(Rank9) Thunder Resistance Enchant Material (Rank9)
Slash Resistance Enchant Material(Rank9) Slash Resistance Enchant Material(Rank9)
Fire Resistance Enchant Material (Rank7) Fire Resistance Enchant Material (Rank7)
Ice Resistance Enchant Material (Rank7) Ice Resistance Enchant Material (Rank7)
Thunder Resistance Enchant Material(Rank7) Thunder Resistance Enchant Material (Rank7)
Slash Resistance Enchant Material(Rank7) Slash Resistance Enchant Material (Rank7)
Fire Resistance Enchant Material(Rank5) Fire Resistance Enchant Material (Rank5)
Ice Resistance Enchant Material(Rank5) Ice Resistance Enchant Material (Rank5)
Thunder Resistance Enchant Material (Rank5) Thunder Resistance Enchant Material (Rank5)
Slash Resistance Enchant Material (Rank5) Slash Resistance Enchant Material (Rank5)
Gold Material Gold Material x1
Golden Coupon Golden Coupon x1
ค่าเงิน G 2024 G

Related Posts