ครบรอบ 18 ปีแจคกี้มีรถมาแจก พร้อมสารพัดกิจกรรม
by gaadmin in
Timeout

18th Login Stamp

 Login Stamp เข้าเกมรับ 25,000 A ตลอดเดือน

รายละเอียด : เพิ่มจำนวนการได้รับค่า ค่าเงิน G G , ค่าเงิน A A และ Plus Coupon Plus Coupon ตลอดระยะเดือนกันยายนเป็นสองเท่าและเปลี่ยนแปลงของรางวัลวันที่ 26 เป็น 18th Anniversary Silver Emblem 18th Anniversary Silver Emblem 30Days

ระยะเวลากิจกรรม : 1 – 30 กันยายน 2565

รายการของรางวัล

DayReward
2ค่าเงิน G 10,000 G , Plus Coupon Plus Coupon x4 , Racing Flag Racing Flag(Test) 30 Days
3ค่าเงิน A 800 A , Plus Coupon Plus Coupon x4
4ค่าเงิน A 800 A , Plus Coupon Plus Coupon x4
5ค่าเงิน A 800 A , Plus Coupon Plus Coupon x4 , Free Gashapon Ticket Free Gashapon Ticket x1
6ค่าเงิน A 800 A , Plus Coupon Plus Coupon x4
7ค่าเงิน G 20,000 G , Plus Coupon Plus Coupon x4
8ค่าเงิน G 20,000 G , Plus Coupon Plus Coupon x4
9ค่าเงิน G 20,000 G , Plus Coupon Plus Coupon x4
10ค่าเงิน A 800 A , Plus Coupon Plus Coupon x4
11ค่าเงิน A 800 A , Plus Coupon Plus Coupon x4
12ค่าเงิน A 800 A , Plus Coupon Plus Coupon x4
13ค่าเงิน G 30,000 G , Plus Coupon Plus Coupon x4
14ค่าเงิน G 30,000 G , Plus Coupon Plus Coupon x4
15ค่าเงิน G 30,000 G , Plus Coupon Plus Coupon x4 , Free Gashapon Ticket Free Gashapon Ticket x1
16ค่าเงิน A 1,400 A , Plus Coupon Plus Coupon x4
17ค่าเงิน A 1,400 A , Plus Coupon Plus Coupon x4
18ค่าเงิน A 1,400 A , Plus Coupon Plus Coupon x4
19ค่าเงิน G 40,000 G , Plus Coupon Plus Coupon x4
20ค่าเงิน A 2,000 A , Plus Coupon Plus Coupon x4
21ค่าเงิน A 2,000 A , Plus Coupon Plus Coupon x4
22ค่าเงิน A 2,600 A , Plus Coupon Plus Coupon x4
23ค่าเงิน A 2,600 A , Plus Coupon Plus Coupon x4
24ค่าเงิน A 3,000 A , Plus Coupon Plus Coupon x4
25ค่าเงิน A 3,000 A , Plus Coupon Plus Coupon x4 , Free Gashapon Ticket Free Gashapon Ticket x1
2618th Anniversary Silver Emblem 18th Anniversary Silver Emblem 30Days (เมื่อสวมใส่จะได้รับ G จากการเล่นเพิ่มขึ้น 10%)
27ค่าเงิน G 10,000 G
28Chaos’s Eyes Chaos’s Eyes x1

18th Daily Quest

รายละเอียด : ปรับเปลี่ยนของรางวัลใน Daily Quest เป็น 18th Medal 18th Medal x5 โดยสามารถนำไปใช้งานแลกรับของรางวัลต่างๆ ได้ตามที่กำหนดภายในระยะเวลากิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรม : 31 สิงหาคม 2565 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 28 กันยายน 2565 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์


18th Deathmatch Present

รายละเอียด : เมื่อเล่นเกมในโหมด Amped Deathmatch หรือ Team Deathmatch และทำคะแนนได้มากกว่า 300 คะแนน จะสุ่มรับของรางวัลตามที่กำหนด

ระยะเวลากิจกรรม : 31 สิงหาคม 2565 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 28 กันยายน 2565 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

Anniversary Cake Anniversary Cake x1-5

18th Medal Shop

รายละเอียด : เพิ่มของรางวัลโดยการใช้วัตถุดิบต่างๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมมาแลกของรางวัลตามที่กำหนด

ระยะเวลากิจกรรม : 31 สิงหาคม 2565 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 28 กันยายน 2565 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

รายการของรางวัล

RewardItem Needed
18th Anniversary Golden Emblem 18th Anniversary Golden Emblem (เมื่อสวมใส่จะได้รับ G จากการเล่นเพิ่มขึ้น 15%)18th Medal 18th Medal x80
Hero Muffler Hero Muffler18th Medal 18th Medal x 60
Saviour Glasses Saviour Glasses18th Medal 18th Medal x 60
Cat Barb Cat Barb18th Medal 18th Medal x 60
Butler's Towel Butler’s Towel18th Medal 18th Medal x 60
Gold Dragon Claw Gold Dragon Claw18th Medal 18th Medal x 40
Choco Mushroom Choco Mushroom18th Medal 18th Medal x 30
Tasty Poisonous Mushroom Tasty Poisonous Mushroom18th Medal 18th Medal x 30
GWF Memorial Cape GWF Memorial Cape18th Medal 18th Medal x 20
Fire Attack Enchant Material (Rank5) Fire Attack Enchant Material(Rank5) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x25
Fire Attack Enchant Material (Rank6) Fire Attack Enchant Material(Rank6) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x40
Fire Attack Enchant Material (Rank7) Fire Attack Enchant Material(Rank7) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x60
Fire Attack Enchant Material (Rank8) Fire Attack Enchant Material(Rank8) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x70
Fire Attack Enchant Material (Rank9) Fire Attack Enchant Material(Rank9) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x80
Fire Resistance Enchant Material(Rank5) Fire Resistance Enchant Material(Rank5) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x25
Fire Resistance Enchant Material (Rank6) Fire Resistance Enchant Material(Rank6) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x40
Fire Resistance Enchant Material (Rank7) Fire Resistance Enchant Material(Rank7) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x60
Fire Resistance Enchant Material (Rank8) Fire Resistance Enchant Material(Rank8) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x70
Fire Resistance Enchant Material (Rank9) Fire Resistance Enchant Material(Rank9) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x80
Ice Attack Enchant Material(Rank5) Ice Attack Enchant Material(Rank5) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x25
Ice Attack Enchant Material(Rank6) Ice Attack Enchant Material(Rank6) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x40
Ice Attack Enchant Material(Rank7) Ice Attack Enchant Material(Rank7) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x60
Ice Attack Enchant Material (Rank8) Ice Attack Enchant Material(Rank8) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x70
Ice Attack Enchant Material (Rank9) Ice Attack Enchant Material(Rank9) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x80
Ice Resistance Enchant Material(Rank5) Ice Resistance Enchant Material(Rank5) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x25
Ice Resistance Enchant Material(Rank6) Ice Resistance Enchant Material(Rank6) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x40
Ice Resistance Enchant Material (Rank7) Ice Resistance Enchant Material(Rank7) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x60
Ice Resistance Enchant Material (Rank8) Ice Resistance Enchant Material(Rank8) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x70
Ice Resistance Enchant Material(Rank10) Ice Resistance Enchant Material(Rank9) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x80
Thunder Attack Enchant Material (Rank5) Thunder Attack Enchant Material(Rank5) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x25
Thunder Attack Enchant Material (Rank6) Thunder Attack Enchant Material(Rank6) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x40
Thunder Attack Enchant Material(Rank7) Thunder Attack Enchant Material(Rank7) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x60
Thunder Attack Enchant Material (Rank8) Thunder Attack Enchant Material(Rank8) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x70
Thunder Attack Enchant Material (Rank9) Thunder Attack Enchant Material(Rank9) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x80
Thunder Resistance Enchant Material (Rank5) Thunder Resistance Enchant Material(Rank5) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x25
Thunder Resistance Enchant Material (Rank6) Thunder Resistance Enchant Material(Rank6) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x40
Thunder Resistance Enchant Material(Rank7) Thunder Resistance Enchant Material(Rank7) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x60
Thunder Resistance Enchant Material(Rank8) Thunder Resistance Enchant Material(Rank8) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x70
Thunder Resistance Enchant Material(Rank9) Thunder Resistance Enchant Material(Rank9) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x80
Slash Attack Enchant Material(Rank5) Slash Attack Enchant Material(Rank5) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x25
Slash Attack Enchant Material(Rank6) Slash Attack Enchant Material(Rank6) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x40
Slash Attack Enchant Material(Rank7) Slash Attack Enchant Material(Rank7) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x60
Slash Attack Enchant Material(Rank8) Slash Attack Enchant Material(Rank8) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x70
Slash Attack Enchant Material (Rank9) Slash Attack Enchant Material(Rank9) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x80
Slash Resistance Enchant Material (Rank5) Slash Resistance Enchant Material(Rank5) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x25
Slash Resistance Enchant Material (Rank6) Slash Resistance Enchant Material(Rank6) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x40
Slash Resistance Enchant Material(Rank7) Slash Resistance Enchant Material(Rank7) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x60
Slash Resistance Enchant Material(Rank8) Slash Resistance Enchant Material(Rank8) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x70
Slash Resistance Enchant Material(Rank9) Slash Resistance Enchant Material(Rank9) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x80
Holy Attack Enchant Material (Rank5) x1 Holy Attack Enchant Material(Rank5) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x25
Holy Attack Enchant Material (Rank6) Holy Attack Enchant Material(Rank6) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x40
Holy Attack Enchant Material (Rank7) Holy Attack Enchant Material(Rank7) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x60
Holy Attack Enchant Material (Rank8) Holy Attack Enchant Material(Rank8) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x70
Holy Attack Enchant Material (Rank9) Holy Attack Enchant Material(Rank9) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x80
Holy Resistance Enchant Material (Rank5) Holy Resistance Enchant Material(Rank5) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x25
Holy Resistance Enchant Material (Rank6) Holy Resistance Enchant Material(Rank6) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x40
Holy Resistance Enchant Material (Rank7) Holy Resistance Enchant Material(Rank7) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x60
Holy Resistance Enchant Material (Rank8) Holy Resistance Enchant Material(Rank8) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x70
Holy Resistance Enchant Material (Rank9) Holy Resistance Enchant Material(Rank9) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x80
Dark Attack Enchant Material(Rank5) Dark Attack Enchant Material(Rank5) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x25
Dark Attack Enchant Material(Rank6) Dark Attack Enchant Material(Rank6) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x40
Dark Attack Enchant Material(Rank7) Dark Attack Enchant Material(Rank7) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x60
Dark Attack Enchant Material(Rank8) Dark Attack Enchant Material(Rank8) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x70
Dark Attack Enchant Material(Rank9) Dark Attack Enchant Material(Rank9) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x80
Dark Resistance Enchant Material(Rank5) Dark Resistance Enchant Material(Rank5) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x25
Dark Resistance Enchant Material(Rank6) Dark Resistance Enchant Material(Rank6) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x40
Dark Resistance Enchant Material(Rank7) x1 Dark Resistance Enchant Material(Rank7) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x60
Dark Resistance Enchant Material(Rank8) Dark Resistance Enchant Material(Rank8) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x70
Dark Resistance Enchant Material(Rank9) Dark Resistance Enchant Material(Rank9) x1Anniversary Cake Anniversary Cake x80
Fire Attack Enchant Material Fire Attack Enchant Material xAnniversary Cake Anniversary Cake x1
Ice Attack Enchant Material Ice Attack Enchant Material x1Anniversary Cake Anniversary Cake x1
Thunder Attack Enchant Material Thunder Attack Enchant Material x1Anniversary Cake Anniversary Cake x1
Slash Attack Enchant Material Slash Attack Enchant Material x1Anniversary Cake Anniversary Cake x1
Holy Attack Enchant Material Holy Attack Enchant Material x1Anniversary Cake Anniversary Cake x1
Holy Resistance Enchant Material Holy Resistance Enchant Material x1Anniversary Cake Anniversary Cake x1
Fire Resistance Enchant Material Fire Resistance Enchant Material x1Anniversary Cake Anniversary Cake x1
Ice Resistance Enchant Material Ice Resistance Enchant Material x1Anniversary Cake Anniversary Cake x1
Thunder Resistance Enchant Material Thunder Resistance Enchant Material x1Anniversary Cake Anniversary Cake x1
Slash Resistance Enchant Material Slash Resistance Enchant Material x1Anniversary Cake Anniversary Cake x1
Dark Attack Enchant Material Dark Attack Enchant Material x1 Anniversary Cake Anniversary Cake x1
Dark Resistance Enchant Material Dark Resistance Enchant Material x1Anniversary Cake Anniversary Cake x1

18th Special Combination

Special Combination  สูตรผสมรถซิ่ง

รายละเอียด : เพิ่มสูตรผสมพิเศษสำหรับช่วงเวลาครบรอบฉลอง 18 ปี โดยใช้งานวัตถุดิบต่างๆ ที่ได้รับแลกเป็นของรางวัลมากมายตามที่กำหนด

ระยะเวลากิจกรรม : 31 สิงหาคม 2565 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 28 กันยายน 2565 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

สูตรผสมพิเศษ

CombineReward
Racing Flag Racing Flag(Test) + 18th Medal 18th Medal x15 + ค่าเงิน G 5,000 GRacing Flag Racing Flag
Racing Flag Racing Flag + Anniversary Cake Anniversary Cake x20 + ค่าเงิน A 2,000 A18th Racing Flag 18th Racing Flag
18th Medal 18th Medal x5 + Plus Coupon Plus Coupon x1 + ค่าเงิน G 500Gค่าเงิน A 250 A

หมายเหตุ : Racing Flag(Test) ที่ได้รับจาก Login Stamp สามารถนำมาใช้ได้กับสูตรผสมแรก [Racing Flag] เท่านั้น


Element Enhance Success Up

Element Enhance Success Up ตีบวก 2 เท่า!

รายละเอียด : เพิ่มโอกาสสำเร็จการอัพเกรดการ์ดประเภท Rank ทุกธาตุเป็น 2 เท่าภายในระยะเวลากิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรม : 8 กันยายน 2565 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 14 กันยายน 2565 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์


Recollection Gate 2 Return

Recollection Gate 2 Return

รายละเอียด : กลับมาอีกครั้งกับโหมด Recollection Gate 2 สุดโหดกับของรางวัลต่างๆ จำนวนมากให้ได้เก็บสะสม

ระยะเวลากิจกรรม : 31 สิงหาคม 2565 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 28 กันยายน 2565 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

รายการของรางวัล

กล่องบอส 1
Nasty Giga Drill Nasty Giga Drill
ปลอกแขนมิติที่ 4 อัพเกรด ปลอกแขนมิติที่ 4 อัพเกรด
ปลอกแขนมิติที่ 4 ปลอกแขนมิติที่ 4
ค่าเงิน G 100 G
กล่องบอส 2
Parasite Glibber Parasite Glibber
Apostle Ache Apostle Ache
Magic Plant Magic Plant
Zombie Heart Zombie Heart x1
Zombie Part Zombie Part x1
ค่าเงิน G 300 G
กล่องบอส 3
Fallen Angel Fallen Angel
Thunder Drake Thunder Drake
Goat Choker Goat Choker
Shariah Shariah
Frog(BLUE) Frog(BLUE)
ตุ๊กตา Gori ตุ๊กตา Gori
หางวานร หางวานร
Hunter Medal Hunter Medal x1
ค่าเงิน G 500 G
กล่องบอส 4
Bull Whip Bull Whip
Scarlet Power Scarlet Power
Saint Cloth Saint Cloth
Ultimate destroso medal Ultimate Destroso Medal x1
Chainsaw colonel of murder Chainsaw of Colonel Murder x1
New jungle card New Jungle Card x1
ค่าเงิน G 800 G
กล่องบอส 5
Jeet Kune Do Jeet Kune Do
Iai Sword Iai Sword
Mantle of corruption Mantle of Corruption x1
Shoulder guard of the depraved Shoulder Guard of the Depraved x1
Dragon Emperor Material Emblem of the Black Dragon x1
ค่าเงิน G 1,000 G
กล่องบอส 6
Lost Transer Lost Transer
OOPAccs OOPAccs
Red thunder tube Red Thunder Tube x1
Green thunder tube Green Thunder Tube x1
Blue thunder tube Blue Thunder Tube x1
ค่าเงิน G 1,500 G
กล่องบอส 7
12th Memorial Jewel 12th Memorial Jewel
ค่าเงิน G 5,000 G
กล่องธรรมดา
Basic Gashapon Coupon Basic Gashapon Coupon x1
Common Gashapon Coupon Common Gashapon Coupon x1
Rare Gashapon Coupon Rare Gashapon Coupon x1
Fable Gashapon Coupon Fable Gashapon Coupon x1
ค่าเงิน G 50 G

18th Anniversary Gashapon

รายละเอียด : พลาดไม่ได้กับกาชาปองครบรอบ 18 ปี รีเทิร์นของรางวัล Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งครั้งในรอบปีกับของรางวัลพิเศษมากมายด้วยค่าสุ่ม 1,000 A/ครั้ง

ระยะเวลากิจกรรม : 1 กันยายน 2564 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ – 28 กันยายน 2564 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

Nuclear Launcher Nuclear Launcher
Forest Guardian Forest Guardian
Aurum Halo Aurum Halo
Rune Blade Rune Blade
Hardy of Labyrinth Card Hardy of Labyrinth Card x1
Flame of Labyrinth Card Flame of Labyrinth Card x1
Stinger of Labyrinth Card x1 Stinger of Labyrinth Card x1
Dr.Bomber of Labyrinth Card Dr.Bomber of Labyrinth Card x1
Jack Of Labyrinth Card Ver.Christmas Jack of Labyrinth Card x1
Colonel of Jungle Card Colonel of Jungle Card x1
Amped Factory Card Amped Factory Card x1
New jungle card New Jungle Card x1
Destroso Jungle Card Destroso Jungle Card x1
OMS Card OMS Card x1
Undead Factory Card Undead Factory Card x1
Ninja Residence Card Ninja Residence Card x1
Death Tower Card Death Tower Card x1
Nightmare Temple Card Nightmare Temple Card x1
Nobel Defender Card Nobel Defender Card
Legend of Nobel card Legend of Nobel Card x1
Legend of Amped card Legend of Amped Card x1
Legend of Destoroso card Legend of Destroso Card x1
Robo dx Robo dx x15
Robo dxb Robo dxb x15
ค่าเงิน G 1,818 G

หมายเหตุ

  1. 1. โอกาสได้รับ Accessory รวม = 1.6%
  2. 2. เมื่อได้รับ Accessory ซ้ำจะได้รับ Amped Gashapon Master Medal x1 แทน
  3. 3. Free Gashapon Ticket ไม่สามารถใช้งานกับ 18th Anniversary Gashapon ได้

Related Posts