1. ผสมการ์ดบอสใน New Combine ด้วยสูตรผสมดังนี้

CombineReward
Jack of Labyrinth Card Jack of Labyrinth Card x3 + Flameful Amethyst Flameful Amethyst x2 + ค่าเงิน A 500 AEVO card [EVO]Jack of Labyrinth Card x1
Dr.Bomber of Labyrinth Card Dr.Bomber of Labyrinth Card x3 + Flameful Amethyst Flameful Amethyst x2 + ค่าเงิน A 500 AEVO card [EVO]Dr.Bomber of Labyrinth Card x1
Stinger of Labyrinth Card x1 Stinger of Labyrinth Card x3 + Flameful Amethyst Flameful Amethyst x3 + ค่าเงิน A 500 AEVO card [EVO]Stinger of Labyrinth Card x1
Flame of Labyrinth Card Flame of Labyrinth Card x3 + Flameful Amethyst Flameful Amethyst x4 + ค่าเงิน A 500 AEVO card [EVO]Flame of Labyrinth Card x1
Hardy of Labyrinth Card Hardy of Labyrinth Card x3 + Flameful Amethyst Flameful Amethyst x5 + ค่าเงิน A 500 AEVO card [EVO]Hardy of Labyrinth Card x1

รายละเอียดค่าสถานะการ์ด

CardStatus
EVO card [EVO]Jack of Labyrinth Card x1TEC+2 SPD+2 JMP+2
EVO card [EVO]Dr.Bomber of Labyrinth Card x1SPD+2 DEF+2
EVO card [EVO]Stinger of Labyrinth Card x1STR+2 SPD+2
EVO card [EVO]Flame of Labyrinth Card x1STR+2 MP+20
EVO card [EVO]Hardy of Labyrinth Card x1STR+2 SPD+2 HP+15 MP+15

**การ์ดประเภทต่างๆ จะมีการอัพเดทเพิ่มเติมอีกในอนาคต กรุณารอติดตามรายละเอียดจากการอัพเดทในภายหลังต่อไป


2. ผสม 5 Greek God Series โดยมีโอกาสได้รับแบบถาวร 10%

CombineReward
Aegis of Athena Aiges of Athena + Flameful Amethyst Flameful Amethyst x3 + 10,000 GAegis of Athena Aiges of Athena 7 Days หรือถาวร
Three Pronged Vajra of Zeus Three-Pronged Vajra of Zeus + Flameful Amethyst Flameful Amethyst x3 + 10,000 GThree Pronged Vajra of Zeus Three-Pronged Vajra of Zeus 7 Days หรือถาวร
Blade of Ares Blade of Ares + Flameful Amethyst Flameful Amethyst x3 + 10,000 GBlade of Ares Blade of Ares 7 Days หรือถาวร
Scythe of Hades Scythe of Hades + Flameful Amethyst Flameful Amethyst x3 + 10,000 GScythe of Hades Scythe of Hades 7 Days หรือถาวร
Trident of Poseidon Trident of Poseidon + Flameful Amethyst Flameful Amethyst x3 + 10,000 GTrident of Poseidon Trident of Poseidon 7 Days หรือถาวร

**Accessory ที่ใช้สามารถใช้แบบจำกัดวันซึ่งได้รับจากสูตรผสม GetAmpedX Coupon จำนวน 20 ชิ้น


3. แลกรับตราสัญลักษณ์พิเศษภายในเกมจำกัด 30 วัน

ItemCost
Exclusive Point Collector Emblem 30 Days
(เมื่อสวมใส่จะได้รับคะแนนจากการเล่นเพิ่มขึ้น 33%)
Flameful Amethyst x3
Exclusive G Collector Emblem 30 Days
(เมื่อสวมใส่จะได้รับ G จากการเล่นเพิ่มขึ้น 33%)
Flameful Amethyst x3