ประกาศอัพเดท Emblem ใหม่ ถูกใจคนชอบโชว์
  ข่าววันที่ : 20/07/2011

Emblem คืออะไร : Emblem  คือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ได้จากการทำเควสท์ในเกม หรือ ทำตามเงื่อนไขบางอย่างสำเร็จ มีคุณสมบัติเพิ่มค่า G และ/หรือ คะแนนที่ได้จากการเล่นจบ (Point) เพิ่มมากขึ้นตามที่กำหนดไว้ โดยส่วนใหญ่จะส่งผลเมื่อเล่นด้วย Style หรือเล่นในโหมดที่กำหนด ซึ่งการอัพเดทนี้ได้เพิ่ม Emblem  ต่างๆเข้ามาอีกจำนวนมากดังนี้

Emblem Name : Rookie / Beginner / Expert

เงื่อนไขที่จะได้รับ Emblem :
มีคะแนนเกิน 5000 / 10000 / ยังไม่กำหนด* คะแนน
คุณสมบัติ :
เพิ่มค่า G ที่ได้จากการเล่น 5% / 10% / 15%

Emblem Name : Pacific / Pacific Expert / Pacific Master

เงื่อนไขที่จะได้รับ Emblem :
ได้รับรางวัล สันติภาพ เกิน 50 / 100 / 200 ครั้ง
คุณสมบัติ : เพิ่มคะแนนที่ได้จากการเล่น 1% / 2% / 3%

Emblem Name : Deceased / Cadaver / Mummy

เงื่อนไขที่จะได้รับ Emblem :
ได้รับรางวัล ด่วนจากลา เกิน 50 / 100 / 200 ครั้ง
คุณสมบัติ : เพิ่มค่า G ที่ได้จากการเล่น 1% / 2% / 3%

Emblem Name : Knight of Deathmatch / Worlord of Deathmatch / Empire of Deathmatch

เงื่อนไขที่จะได้รับ Emblem : ผ่านการต่อสู้แบบตัวคนเดียวเกิน 1000 / 3000 / 5000 ครั้ง
คุณสมบัติ : เพิ่มคะแนนที่ได้จากการเล่นโหมด Amped Deathmatch 1% / 3% / 5%

Emblem Name : Knight of Team Deathmatch / Worlord of Team Deathmatch / Empire of Team Deathmatch

เงื่อนไขที่จะได้รับ Emblem : ผ่านการต่อสู้แบบทีมเกิน 1000 / 3000 / 5000 ครั้ง
คุณสมบัติ : เพิ่มคะแนนที่ได้จากการเล่นโหมด Team Deathmatch 1% / 3% / 5%

Emblem Name : Knight of Guild Fight / Worlord of Guild Fight / Empire of Guild Fight

เงื่อนไขที่จะได้รับ Emblem : ชนะ การต่อสู้แบบทีมเกิน 500 / 1500 / 2500 ครั้ง
คุณสมบัติ : เพิ่มคะแนนที่ได้จากการเล่นโหมด Guild Fight 5% / 8% / 10%

Emblem Name : Amateur of Sportmatch / Professional of Sportmatch / Master of Sportmatch

เงื่อนไขที่จะได้รับ Emblem : ได้รับรางวัล ดาวยิง เกิน 200 / 400 / 600 ครั้ง
คุณสมบัติ : เพิ่มค่า G ที่ได้จากการเล่นโหมด Amped Sportmatch 2% / 4% / 6%

 

Emblem Name : Amateur of Team Sportmatch / Professional of Team Sportmatch / Master of Team Sportmatch

เงื่อนไขที่จะได้รับ Emblem : ได้รับรางวัล มารยาทดี เกิน 100 / 300 / 500 ครั้ง
คุณสมบัติ : เพิ่มค่า G ที่ได้จากการเล่นโหมด Team Match 2% / 4% / 6%

Emblem Name : Knight of Duel / Worlord of Duel / Empire of Duel

เงื่อนไขที่จะได้รับ Emblem : ชนะ การต่อสู้แบบตัวคนเดียวเกิน 500 / 1500 / 2500 ครั้ง
คุณสมบัติ : เพิ่มคะแนนที่ได้จากการเล่นโหมด 1 VS 1 3% / 6% / 9%

Emblem Name : Knight of Rumble / Warlord of Rumble / Empire of Rumble

เงื่อนไขที่จะได้รับ Emblem : ได้รับรางวัล จอมสังหาร เกิน 4000 / 6000 / 8000 ครั้ง
คุณสมบัติ : เพิ่มคะแนนที่ได้จากการเล่นโหมด Dogfight 4% / 6% / 8%

Emblem Name : Knight of Team Rumble / Warlord of Team Rumble / Empire of Team Rumble

เงื่อนไขที่จะได้รับ Emblem : มีสถิติ จำนวนคู่ต่อสู้ที่โค่น เกิน 6000 / 8000 / 10000 ครั้ง
คุณสมบัติ : เพิ่มคะแนนที่ได้จากการเล่นโหมด Team Dogfight 6% / 8% / 10%

Emblem Name : Knight of Kingmatch / Warlord of Kingmatch / Empire of Kingmatch

เงื่อนไขที่จะได้รับ Emblem : มีสถิติ อันดับ 1 เกิน 100 / 600 / 1100 ครั้ง
คุณสมบัติ : เพิ่มค่า G ที่ได้จากการเล่นโหมด Team Kingmatch 1% / 6% / 11%

Emblem Name : King of Fighter

เงื่อนไขที่จะได้รับ Emblem :
ได้รับอันดับ1ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ประเภทบุคคล*
คุณสมบัติ : ไม่มี

Emblem Name : King of Team Fighter

เงื่อนไขที่จะได้รับ Emblem :
ได้รับอันดับ1ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ประเภททีม*
คุณสมบัติ : ไม่มี

 

** สำหรับ Emblem Expert นั้นยังไม่กำหนดเงื่อนไข
ในการได้รับ ส่วนKing of Fighter / King of Team Fighter
นั้นจะได้รับจากงานแข่งขัน GetAmped
ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการเท่านั้น
ไม่สามารถหาได้จากการทำตามเงื่อนไขใดๆในเกมทั้งสิ้น **

 

 
Email :: [email protected]
Family Sites :: 
Copyright © 2004 -2011 GetAmped.in.th, CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.