ประกาศ : การยกเลิก Survival Mode
  ข่าววันที่ : Tuesday, 29 September, 2015 10:41
          ทางทีมงานขอเรียนแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าจะมีการนำ Survival Mode ออก รวมถึงของรางวัลที่อยู่ใน Medal Shop ที่ใช้เหรียญจากโหมดดังกล่าวก็จะยกเลิกการใช้งานเช่นกัน ซึ่งจะแทนที่ด้วยโหมดการเล่นแบบใหม่ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 สำหรับผู้ที่มีเหรียญ Survival ที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือต้องการของรางวัลจาก Survival Mode รบกวนจัดการให้แล้วเสร็จ ภายในวันเวลาดังกล่าวด้วย
 
 
 
 
 
Email :: [email protected]
Family Sites :: 
Copyright © 2004 -2011 GetAmped.in.th, CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.