ระบบ Acc Enchant
  ข่าววันที่ : 15/09/2011
 ระบบ Acc Enchant 

ระบบ Acc Enchant คือ ระบบตีบวกเพื่มพลังโจมตี (Attack) และเพื่มพลังป้องกัน (Resistance) ธาตุต่างๆลง Accessory ที่เราต้องการ สามารถตีบวกได้ตั้งแต่ Rank 1-10 ยิ่งตีบวก Rank สูงขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งเพื่มโอกาสตีบวกไม่สำเร็จเพื่มมากขึ้นเท่านั้น โดยแต่ละ Rank มีธาตุต่างๆดังนี้ Fire, Thunder, Ice, Slash

วิธีการหา Material ต่างๆ

สามารถหาได้จาก Shop > ETC > TREASURE > Material Box 500G หรือ 500A
Material Box 500G จะสุ่ม Material ธาตุต่างๆในระดับ1เท่านั้นในอัตราเท่ากันทุกธาตุ
Material Box Advanced 500A คือ Material ธาตุต่างๆในระดับ 2 ทั้ง 2 แบบใช้ประสบการณ์ 2000 คะแนนในการเปิดกล่อง

     นอกจากนี้ Material Advanced ธาตุต่างๆระดับ 2 ยังสามารถหาได้จากการผสมใน New Combine โดยใช้

Material ระดับ 1 จำนวน 5 ชิ้น +  Plus Coupon + 1000G (  Plus Coupon สามารถสุ่มหาได้จาก Unlimited TREASURE Box ประจำตัวละคร)

 

วิธีการผสม Materialต่างๆ
เข้าเกมกดเลือก Shop > New Combine >    > OK

 

วิธีการตีบวก Accessory
เข้าเกมกดเลือก Shop > New Combine >   > OK
จากนั้นเลือก Accessory ที่ต้องการตีบวกธาตุต่างๆ + Enchant Material ที่ต้องการตีบวก + 1500G

ยกตัวอย่างรูป ตีบวกธาตุFire Attack Enchant Material Rank10 กับ Accessory Fire Dragon Sword เมื่อสำเร็จแล้ว

หมายเหตุ :  
+1 ถึง +4 มีโอกาสสำเร็จ 100
+5 ขึ้นไปจะเรื่มมีโอกาสตีบวกไม่สำเร็จ

เมื่อตีบวกไม่สำเร็จ Accessory จะกลับคืนสู่ค่าเรื่มต้น (Accessory จะไม่หายไป) เมื่อตัดสินใจตีบวก Enchant Material กับAccessoryนี้ได้สำเร็จแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนใจไปตีบวก Card ประเภทอื่นได้อีก นอกเสียจากจะนำไปตีบวกจนกว่าจะแตกแล้วค่อยนำไปตีบวกกับ Card ประเภทอื่นใหม่ หรือนำAccessoryชิ้นนี้ไปขายทิ้งแล้วชื้อใหม่เพื่อทำการตีบวกใหม่อีกครั้ง ทุกครั้งที่ตีบวกสำเร็จจะเพื่มพลังโจมตี (Attack) หรือเพื่มพลังป้องกัน (Resistance) ธาตุนั้นๆอีก 3%
*** เมื่อทำการตีบวกธาตุ Accessory นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ในการออกจากห้องตีบวก Accessory เท่านั้น ห้ามกดปุ่ม ในการออกจากห้องตีบวกโดยเด็ดขาดเพราะ ระบบจะถือว่าเป็นการยืนยันเพื่อตีบวก Enchant MaterialในRankต่อไปทันที ซึ่งอาจจะทำให้ตีบวกไม่สำเร็จได้ เมื่อตีบวก Enchant MaterialจนถึงRankที่ 4, 7, 10 Effect ของCard และ สีชื่อของ Accessory ที่ตีบวกสำเร็จไปแล้วจะเปลี่ยนไป โดยระบบนี้จะ Update Server หลัก วันที่ 15/09/54

 

 
Email :: [email protected]
Family Sites :: 
Copyright © 2004 -2011 GetAmped.in.th, CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.