อำลาปีเก่า อ้ารับปีใหม่ สุขสันต์แฮปปี้คริสมาสต์
วันที่ : Tuesday, 26 Nov, 2019 21:37  
 
 
 
  Event 1 Xmas Challenge
 
รายละเอียด : เปิด Challenge โหมด Santa In Danger , Amped Holy Nightmare และ Undead Train ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 4 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
 
 
รายการของรางวัล
Santa In Danger (ได้รับเมื่อเล่นผ่าน)
 
Pink Gift Box x1
Blue Gift Box x1
Orange Gift Box x1
Super Red Nose x2
2,000 G
 
Amped Holy Nightmare
- เมื่อเล่นผ่านครั้งแรก
Sub-Accessory XMAS Tree
 
- เมื่อทำคะแนนได้มากกว่า 6,000 ขึ้นไป
Kidnapped Dog x1
Mysterious Ice Crystal x1
Legendary Wand x1
Ice Attack Enchant Material x1
Ice Resistance Enchant Material x1
X’mas Card x1 (Slash & Ice Attack +20% โอกาสสำเร็จ 100%)
Advanced Ice Attack Enchant Material x1
Advanced Ice Resistance Enchant x1
Ice Attack Enchant Material(Rank4) x1
Ice Attack Enchant Material(Rank5) x1
Ice Attack Enchant Material(Rank6) x1
Ice Attack Enchant Material(Rank10) x1
Ice Resistance Enchant Material(Rank4) x1
Ice Resistance Enchant Material(Rank5) x1
Ice Resistance Enchant Material(Rank6) x1
Ice Resistance Enchant Material(Rank10) x1
500 G
 
Undead Train
Broken Hand Gun x1
Broken Magnum Gun x1
Amped Challenge Medal x1-5
Gunslinger Card x1 (Tec+1 , Spd+1 และ MP+10)
100 G
 
Amped Challenge Medal Shop
Name จำนวนเหรียญ
Fire Attack Enchant Material(Rank5) x1 80
Fire Attack Enchant Material(Rank7) x1 200
Fire Attack Enchant Material(Rank9) x1 350
Ice Attack Enchant Material(Rank5) x1 80
Ice Attack Enchant Material(Rank7) x1 200
Ice Attack Enchant Material(Rank9) x1 350
Thunder Attack Enchant Material(Rank5) x1 80
Thunder Attack Enchant Material(Rank7) x1 200
Thunder Attack Enchant Material(Rank9) x1 350
Slash Attack Enchant Material(Rank5) x1 80
Slash Attack Enchant Material(Rank7) x1 200
Slash Attack Enchant Material(Rank9) x1 350
Robo dxb x1 20
Heal Bottle x1 10
MP Bottle x1 10
Omusa Dragon Bottle x1 10
Ogre Bottle x1 10
Capsule APD Booster x1 3
Capsule Harp of Apollo x1 3
Legend of Nobel card x1 60
Legend of Amped card x1 60
Legend of Destoroso card x1 60
Deck Brush x1 5
Zombie heart x1 120
Zombie parts x1 120
Zombie Mutation x1 250
 
สูตรผสมพิเศษ
 
สูตรผสม ของรางวัล
Pink Gift Box x1 + Blue Gift Box x1 + Orange Gift Box x1 + 1,500 G Christmas Swan
Christmas Remote Bomb
Christmas Time Bomb
Santa Superspeed Shoes
Pink Gift Box x3 + Blue Gift Box x3 + Orange Gift Box x3 + 6,000 G Christmas Wreath
Merry Magic
Pink Gift Box x3 + Blue Gift Box x3 + Orange Gift Box x3 + 3,000 A Ice Alien
Fenrir Baton
Burst Claw Chilled
Pink Gift Box x5 + Blue Gift Box x5 + Orange Gift Box x5 + 50,000 G Snowman Bag
Santa Bag
Pink Gift Box x10 + Blue Gift Box x10 + Orange Gift Box x10 + 100,000 G X'mas Scythe
Kidnapped Dog x1 + Legendary Wand x1 + Mysterious Ice Crystal x3 + 1,000 A Kobold Mace
Broken Hand Gun x10 + Broken Magnum Gun x10 + 1,000 A Dy357lx
Dual Alesta
Flare Buster
Assault de Blaster
Tracer Blaster
Ignition Brit
Warfare Set
Graviton Blaster
LO Expansion
Dardanelles Gun
Distracting Guitar
MMP
Amped Eagle.42.195AE
1,000 A
 
 
 
 
  Event 2 : X’mas Daily Login Stamp
 
รายละเอียด : ปรับเปลี่ยนของรางวัลใน Daily Login Stamp ประจำเดือนเป็นของรางวัลพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 
ระยะเวลากิจกรรม : 5 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
 
รายการของรางวัล
วันที่ ของรางวัล
5 - 29 500 A
X’mas Daily Coupon x3
30 2,500 A
X’mas Daily Coupon x5
VIP Rare Coupon x1
 
X’mas Daily Gashapon
 
Fancy Polar Bear
Christmas Swan
Christmas Remote Bomb
Christmas Time Bomb
Ice Attack Enchant Material(Rank4) x1
Ice Attack Enchant Material(Rank5) x1
Ice Resistance Enchant Material(Rank4) x1
Ice Resistance Enchant Material(Rank5) x1
X’mas 2018 Card x1 (Slash & Ice Attack +20% โอกาสสำเร็จ 100%)
Christmas Event Card (Power) x1
Christmas Event Card (Protect) x1
Christmas wreath(Red) x1
Christmas wreath(Blue) x1
Christmas wreath(Purple) x1
Snowman(Red) x1
Snowman(Blue) x1
Snowman(Yellow) x1
Christmas Tree x1
Fireplace (brown) x1
Fireplace (black) x1
Fireplace (gold) x1
Reindeer Wall Hanging (brown) x1
Reindeer Wall Hanging (white) x1
Reindeer Wall Hanging (gold) x1
Reindeer Neon (blue) x1
Reindeer Neon (yellow) x1
Reindeer Neon (red) x1
Red-nosed Santa Claus (brown) x1
Red-nosed Santa Claus (green) x1
Red-nosed Santa Claus (white) x1
Party Table (chicken) x1
Party Table (soup) x1
Party Table (wine) x1
 
  Event 3 : X’mas Mystery Box
 
รายละเอียด : กล่องปริศนาปรากฎขึ้นหน้าเว็บไซต์เกทแอมป์ที่ต้องเล่นเกมสะสมคะแนนเพื่อเปิดกล่องรับของรางวัล
 
ระยะเวลากิจกรรม : 4 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
 
 
Box 1
เงื่อนไข : สะสม 20,000 คะแนน
ของรางวัล
 
Set Name
A Multiway Legguard + 10,000 G
B Headtaker + 10,000 G
 
Box 2
เงื่อนไข : สะสม 30,000 คะแนน
ของรางวัล
 
Set Name
A Kalamare's Angel Staff + 30,000 G
B LALA LULU Bottle + 30,000 G
 
Box 3
เงื่อนไข : สะสม 40,000 คะแนน
ของรางวัล
 
Set Name
A Kai Chan's Angel Staff + 500 A
B Aunty Pui's Angel Staff + 500 A
 
Box 4
เงื่อนไข : สะสม 50,000 คะแนน
ของรางวัล
 
Set Name
A Hanuman Belt + 500 A
B Golden Kan + 500 A
 
Box 5
เงื่อนไข : สะสม 60,000 คะแนน
ของรางวัล
 
Set Name
A Jet Saw Boots + 500 A
B Maneuver Gear + 500 A
 
Box 6
เงื่อนไข : สะสม 70,000 คะแนน
ของรางวัล
 
Set Name
A Revolver Smasher + 1,000 A
B Red Hood + 1,000 A
 
Box 7
เงื่อนไข : สะสม 80,000 คะแนน
ของรางวัล
 
Set Name
A Splash Bullet + 1,000 A
B Maniboa + 1,000 A
 
Box 8
เงื่อนไข : สะสม 100,000 คะแนน
ของรางวัล
 
Set Name
A Sub-Acc Eyepatch (Black) + 1,500 A
B Sub-Acc Tiger Tail + 1,500 A
C Sub-Acc Tengu Mask + 1,500 A
 
 
  Event 4 : X’mas Treasure Box
 
รายละเอียด : กลับมาอีกครั้งกับการเปิดขายกล่องสมบัติพิเศษใน Shop > ETC ที่มากับของรางวัลในอากาศหนาวเย็นเทศกาลคริสต์มาสส่งท้ายปี 2019
ระยะเวลากิจกรรม : 4 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
 
Gold Xmas Treasure Box (1,000 A / สะสมคะแนน 1,000 แต้ม)
 
Merry Matryoshka
Flutter Float
Frozen Camellia
Ice Metamorphosis
Icicle Impact Star
Ice Dragon Sword
Trident of Poseidon 15 Day
Rare Lotto Ultimate Coupon x1
Rare Gashapon Ticket x1
Fable Gashapon Coupon x1
Mission 2 (Hard) Card x1
5,000 G
 
Bronze Xmas Treasure Box (10,000 G / สะสมคะแนน 10,000 แต้ม)
 
Frost Servant
Source of Cold
Ice Crystal Ring
Frost Empress
Boxing glove (Blue)
Ice Stone
Part of Gashapon Ticket x1
Plus Coupon x1
Santa Tuna x3
Party Firecracker x3
Champagne x3
 
 
  Event 5 : X’mas Promotion
 
รายละเอียด : โปรโมชั่นพิเศษประจำปีกับโปรโมชั่นคริสมาสต์การ์ดเทพที่หาได้ยากยิ่งจากที่นี่ที่เดียวพร้อมของรางวัลอื่นๆ สุด Exclusive อีกมากมายส่งท้ายปี 2019
 
 
ระยะเวลากิจกรรม : 1 - 31 ธันวาคม 2562
 
รายการของรางวัล
 
ยอดสะสม (บาท) Name
3,000 Sub-Acc Wings (Black)
Jack Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Dr.Bomber Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Stinger Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Flame Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Hardy Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
1,500 Jack Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Dr.Bomber Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Stinger Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Flame Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Hardy Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
1,000 (A) Glacier Disk
Mission 2 (Hard) Card x1
Hardy Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
1,000 (B) Frost Chain
Flame of Labyrinth Card x1
Hardy Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
1,000 (C) Scissors Edge - Kühle
Colonel of Jungle Card Card x1
Hardy Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
500 (A) Hail Fortress
Ice Attack Enchant Material (Rank7) x1
Dr.Bomber Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Stinger Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
500 (B) Luxury Ski
Fire Attack Enchant Material (Rank7) x1
Jack Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Flame Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
500 (C) Novice Arcα
Slash Attack Enchant Material (Rank7) x1
Jack Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Stinger Of Laby rinth Card Ver.Christmas x1
500 (D) Novice Arcβ
Thunder Attack Enchant Material (Rank7) x1
Dr.Bomber Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
Flame Of Labyrinth Card Ver.Christmas x1
 
*หมายเหตุ : ของรางวัลแต่ละ Set สามารถกดรับได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 
ค่าความสามารถการ์ด
Name Status
Jack Of Labyrinth Card Ver.Christmas TEC+2 SPD+1 MP+10
Dr.Bomber Of Labyrinth Card Ver.Christmas SPD+1 DEF+1 All Element Resistant+8%
Stinger Of Labyrinth Card Ver.Christmas STR+1 SPD+1 MP+15
Flame Of Labyrinth Card Ver.Christmas STR+2 HP+20
Hardy Of Labyrinth Card Ver.Christmas STR+2 DEF+1 HP+15 MP+10
 
 
  Event 6 : X’mas Like&Share
 
รายละเอียด : กิจกรรมแจกของรางวัลเพียง Like & Share ในโพสต์กิจกรรมคริสต์มาสที่กำหนดครบตามเงื่อนไขก็รับของรางวัลหลังหมดเขตกิจกรรมได้ทันที!
 
 
ระยะเวลากิจกรรม : 21 - 25 ธันวาคม 2562
 
  Event 7 : X’mas Gashapon
 
รายละเอียด : เปิดขายกาชาปองพิเศษประจำเทศกาลคริสต์มาส 2019 กับไอเทมมากมายโดยคุณซานต้า!
 
ระยะเวลากิจกรรม : 4 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
 
Reverse Arcane
Merry Crusher
Gift Sock
Merry Claymore
Boss X’mas Card x 1
Jack Of Labyrinth Card Ver.Christmas
Dr.Bomber Of Labyrinth Card Ver.Christmas
Stinger Of Labyrinth Card Ver.Christmas
Flame Of Labyrinth Card Ver.Christmas
Hardy Of Labyrinth Card Ver.Christmas
Empire of Miracle Card x1
EX Challenge Ring 1D
Ice Attack Enchant Material(Rank7) x1
Fire Attack Enchant Material(Rank7) x1
Slash Attack Enchant Material(Rank7) x1
Thunder Attack Enchant Material(Rank7) x1
Ice Resistance Enchant Material(Rank7) x1
Fire Resistance Enchant Material(Rank7) x1
Slash Resistance Enchant Material(Rank7) x1
Thunder Resistance Enchant Material(Rank7) x1
Capsule Harb of Apollo x5
Robo dx x10
Robo dxb x10
Super Red Nose x10
Santa Gori Bottle x10
Heal Bottle x10
MP Bottle x10