ปิดเทอมตั้งตี้ บุกดันเจี้ยนแห่งความมืด!
วันที่ : Sun, 29 Sep, 2019 11:20  
 
รายละเอียด : : เปิด Challengeโหมด Zombie Return , Amped Factory 2 และ Nightmare Temple ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 2 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562
 
รายการของรางวัล
Zombie Return (ได้รับจากกล่องสมบัติในด่าน)
ลูกตุ้มเหล็ก x1
Black Parasite x1
Green Worm x1
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
Knight Of Miracle x1
Dark Plant Card x1
1,000 G
 
Amped Factory 2 (ได้รับเมื่อทำคะแนนได้มากกว่า 106,000 คะแนนขึ้นไป)
เครื่องยนต์ก่อสร้าง x1
Lucifer Soul x1
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
Knight Of Miracle x1
Amped Factory 2 Card x1
3,000 G
 
Nightmare Temple
Normal Hard
500 G
Broken Bell x1
Nightmare Temple Card x1
Dark Fighter Card x1
Depraved Monk Card x1
Shoulder Guard of the Depraved x1
Mantle of Corruption x1
Novice Of Strengt Card x1
Novice Of Technique Card x1
Novice Of Speed Card x1
Novice Of Jump Card x1
Novice Of Defend Card x1
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
800 G
Broken Bell x1
Nightmare Temple Card x1
Depraved Monk x1
Malice Card x1
Shoulder Guard of the Depraved x1
Mantle of Corruption x1
Emblem of the Black Dragon x1
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
 
 
 
สูตรผสมพิเศษ
สูตรผสม ของรางวัล
Black Parasite x3 + Green Worm x3 + 7,500 A Bloody Parasite
Satanic Inferno + Lucifer Soul x1 + 50,000 A Lucifer Inferno
ลูกตุ้มเหล็ก x2 + เครื่องยนต์ก่อสร้าง x2 + 7,500 A Heavy Demolisher
Broken Bell x5 + Plus Coupon x5 + 250,000 G Bell of Cleansing
Broken Bell x2 + Plus Coupon x2 + 8,500 A