สิงสาราสัตว์จาก Nobel พาเหรดสัตว์แห่ง Amped Town!
วันที่ : Monday, 19 Aug, 2019 11:20  
 
 
รายละเอียด : เปิดขายกล่องสมบัติพิเศษใน Shop > ETC เล่นสะสมคะแนนตามที่กำหนดเพื่อรับของรางวัล
 
ระยะเวลากิจกรรม : 21 สิงหาคม – 18 กันยายน 2562
 
Name Price Condition Reward
Bronze Amped Zoo Treasure Box 10,000 G 10,000 pts Circe
Novice Of Strengt Card x1
Novice Of Technique Card x1
Novice Of Speed Card x1
Novice Of Jump Card x1
Novice Of Defend Card x1
Novice Of Miracle Card x1
Knight Of Miracle x1
Gold Amped Zoo Treasure Box 800 A 1,000 pts Circe
Crab Hand
Beedle
Battle Swan
Cookie & Biscuit
Snake Fist
Black Cat
Aurochs
Blade Mantis
Gashapon Ticket x1
Amped Zoo Card (All Stat+1 , All Element Resistance-20% โอกาสสำเร็จ 100%)
Hunter Medal x10
Big Thank Medal x2
5,000 G
 
Accessory เงื่อนไขสำหรับสะสมคะแนนกล่อง
 
Fancy Hippo Costume
Fancy Dog Costume
Fancy Glizziy Bear Costume
Fancy Penguin Costume
Fancy Rabbit Costume
Fancy Cat Costume
Fancy Croco Costume
Fancy Panda Costume
Fancy Sheep Costume
Fancy Kangaroo Costume
Fancy Lobster Costume
Fancy Hamster Costume
Fancy Polar Costume