วัตถุลึกลับในห้องโถงกะโหลกแก้ว
วันที่ : Sun, 16 June, 2019 11:20  
 
 
 
กองกำลัง Nobel ได้รายงานมาว่ามีการพบเจออาวุธชนิดใหม่ที่อยู่ภายในวิหารกะโหลกแก้ว เพื่อความสงบสุขเรียบร้อยจึงจำเป็นต้องส่งนักสู้แห่ง Amped Town ไปค้นหาวัตถุดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบและไม่ให้ตกไปอยู่ในมือขององค์กร Destroso
 
รายละเอียด : เพิ่มของรางวัลใน Recollection Gate ตามที่กำหนด
 
รายการของที่เพิ่ม
Mysterious Dice x1
Unknown Cellular Phone x1
 
อุปกรณ์ลึกลับก็จำเป็นต้องมีพลังงานแบตเตอร์รี่ในการใช้งาน กองกำลัง Nobel จึงได้ส่งแบตเตอร์รี่มาให้ แต่อนิจจา กล่องไหนก็ไม่รู้!
 
 
รายละเอียด : เปิดขายกล่อง Nobel’s Battery Treasure Box ใน Shop > ETC ราคากล่องละ 3,000 G
Nobel’s Battery Treasure Box (เงื่อนไข : เล่นสะสม 500 คะแนน)
 
 
ของรางวัลที่มีโอกาสได้รับ
Over Techno Battery x1
Battery x1
 
สูตรผสมพิเศษ
สูตรผสม ของรางวัล
Mysterious Dice x1 + Over Techno Battery x1 + 10,000 A Rubicon Dice x1
(กรณีไม่สำเร็จจะได้รับ 10,000 A)
Mysterious Dice x1 + Over Techno Battery x1 + 100,000 G Rubicon Dice x1
(กรณีไม่สำเร็จจะได้รับ 100 G)
Unknown Cellular Phone x1 + Over Techno Battery x1 + 5,000 A Cellular Phone