[Event] วันเด็กชวนน้องมาโดด ปี 2
ข่าววันที่ : Thursday, 10 January, 2013 16:13  
 

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2556
“รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

สิ่งสำคัญสำหรับเยาวชนคือการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนปัญหา ซึ่งนั้นก็ราวกับการปีนเขาขึ้นสูที่สูงที่ต้องอาศัยความอดทน และความมานะ เก็ทแอมป์ชวนน้องมาเสริมทักษณะการคิดกับกิจกรรมที่ต้องอาศัยทักษะขั้นสูง

Amped Climber โดดสู่ยอด มุ่งสูความสำเร็จปี 2
สุดยอดชาเลนท์ที่ได้รับการกล่าวขวัญ ยากระดับ 5 ดาว นานทีปีหนจะเปิดให้เหล่าเยาวชนได้ทดสอบความสามัคคี
แน่นอนปีนี้ ของรางวัลสำหรับผู้ที่ทำสำเร็จนั้นขนกันมาเพียบ
ระยะเวลากิจกรรม : 11 – 24 ม.ค. 2556
เงื่อนไขกิจกรรม :
ทำคะแนนให้ได้มากกว่า 15,000 คะแนน (Bonus)
Roulette List จำนวน
Child’s Day Medal 1 - 10
หมายเหตุ : เมื่อหมดระยะเวลากิจกรรม Child’s Day Medal จะถูกนำออกจากระบบเกม
ตู้ไข่ของเล่น Child’s Day Gachapon

ตู้ของเล่นพิเศษที่ถึง 2 แบบให้เลือกหยอด ลุ้นของรางวัล

ระยะเวลากิจกรรม : 11 – 24 ม.ค. 2556
เงื่อนไขกิจกรรม :
ทำคะแนนให้ได้มากกว่า 15,000 คะแนน (Bonus)
Child’s Day Gashapon จำนวน
Child’s Day Card 
+1 JMP +20 HP โอกาสสำเร็จ : 100 %
1
RPS Champion Belt 1
Banana Horse 1
Warlord of Card 1
Knight Of Card 1
Novice Of Card 1
เงื่อนไข : ต้องใช้ Child’s Day Medal 1 เหรียญต่อ 1 ครั้ง
หากได้รับ Accessory ซ้ำจะได้รับ 1,000 G

Special Child’s Day Gashapon จำนวน
Child’s Day Card
 +1 JMP +20 HP โอกาสสำเร็จ : 100 %
1
The King of Metamor (Slime) 1
Cellular Phone 1
Amped Card 1
RPS Champion Belt 1
Banana Horse 1
Warlord of Card 1
เงื่อนไข : ต้องใช้ 1000 A ต่อ 1 ครั้ง
หากได้รับ Accessory ซ้ำจะได้รับ Battery x 5

 

 
 
 

 

 
Email :: [email protected]
Family Sites :: 
Copyright © 2004-2021 GetAmped.in.th, CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.