ปรับ Accessory ชุดที่ 13
ปรับ Accessory ชุดที่ 12
ปรับ Accessory ชุดที่ 11
ปรับ Accessory ชุดที่ 10
ปรับ Accessory ชุดที่ 9
ปรับ Accessory ชุดที่ 8
ปรับ Accessory ชุดที่ 7
ปรับ Accessory ชุดที่ 6
ปรับ Accessory ชุดที่ 5
ปรับ Accessory ชุดที่ 4
ปรับ Accessory ชุดที่ 3
ปรับ Accessory ชุดที่ 2
ปรับ Accessory ชุดที่ 1

รายการปรับสมดุลย์ Accessory ชุดที่ 3

Alien Bag
ปรับให้การ Counter ของ Alien Bag เสีย HP ด้วย

Doping Ration
Z+XC ลดการใช้ MP ลงจาก13MPเหลือ10MP
Changed Parameter จากเดิมAll Status -2 เป็น All Status -1

DopingProtein
Z+XC ลดการใช้MPลงจาก 13 MP เหลือ 10 MP
D+C, V+X, Counter เพื่มเอฟเฟคของท่าดังกล่าวหลังดื่มยาให้สวยงามขึ้น
Z+XC (หลังดื่มยา) ลดการใช้ MP ลงจาก 6.3 MPเหลือ 2.1 MP
Z+XC ทุกครั้งที่ดื่มยาเพิ่ม HP 7 หน่วย

Dragon Claw
Z+XC, D+XC, C, and X เพื่มเอฟเฟคกรงเล็บให้สวยงามขึ้น
V+XC เพื่มท่าใหม่ Dragon Quake เสีย 4.2 MP, ระยะโจมตี 3-9ช่อง
Z+XCสามารถกดใช้ท่า Dragon Quake ทำคอมโบต่อได้อีก

Dual Glacier Blade
การโจมตีด้วยดาบติดธาตุน้ำแข็ง

Fancy Snowman Costume
ถ้าสร้างห้องเลือก Item: OFF เมื่อกดใช้ท่าต่างๆจะไม่มีลูกหิมะออกมา
V+XC เพื่มพลังโจมตีอีก (30%)
Z+XC ถูกปรับให้ใช้MPน้อยลงโดยเมื่อเรื่มใช้ท่าเสีย 4.2 MP หลังจากนั้นเสีย1.0 MP x 3ครั้ง, ลด HP ของผู้ใช้ท่าด้วย
D+XC ลดการใช้ MP ลงจาก 8.4 MP เหลือ 6.3 MP

Gui Face
(สะสมความเจ็บแค้น 1 หน่วย / 3 Hit)
Z+XC ลดการใช้MPลงจาก6.3MPเหลือ4.2MP
Z+XC เพื่มพลังโจมตีทุกHitมากขึ้น50%, เฉพาะHitสุดท้ายเพื่มอีก30%
Z+C ลดการใช้MPลงจาก 4.2 MPเหลือ 2.1 MPและเพื่มระยะเวลาเมื่อศัตรูโดนท่าแล้วจะกันไม่ได้อีก50%
Z+X ลดการใช้MPลงจาก 4.2 MPเหลือ 2.1 MP
V+X ออกท่าไวขึ้น (150ms)
Z+X เมื่อศัตรูถูกโจมตีจะได้รับความเสียหายด้วย

Iron Arm
X ลดดีเลย์ในการใช้ท่าครั้งต่อไป (150ms)
Z+X ยิงกระสุนปืนใหญ่ไวขึ้น (200ms), ลดดีเลย์การใช้ท่าครั้งต่อไป (200ms)
D+XC เพื่มท่าใหม่ Iron Uppercut, เสีย 4.2 MP, ระยะโจมตี1-4ช่อง

Porcupine Knuckle
C ท่าออกไวขึ้น (50ms), และลดดีเลย์ลง (100ms)
C+C ออกท่าไวขึ้น (50ms)
C+C+C ลดดีเลย์หลังใช้ท่าครั้งต่อไป (100ms)
D+C ลดดีเลย์การใช้ท่าครั้งต่อไป (50ms), ออกท่าไวขึ้น (50ms)
Z+XC ไม่โดนผู้ใช้

Pudolypia Soul
Z+X ผู้ใช้ไม่โดนท่าของตัวเอง
D+XC สามารถกด XC เพื่อยกเลิกท่าได้
Z+XC ลดการใช้ MP ลงจาก 6.3 MP เหลือ 4.2 MP
V+XC สามารถกด XC ยกเลิกท่าโดยไม่เสีย MP

Spy Set
V+C เปลี่ยนปุ่มเป็นกดV+XC แทน, ศัตรูติดไฟ
Z+XC เปลี่ยนปุ่มเป็นกดZ+Xแทน, ลดการใช้MPลงจาก6.3MPเหลือ4.2MP
Z+C เพื่มท่าใหม่ Quick Shot ยิงปืนสั้นใส่ศัตรูเสีย 4.2 MP

Star Saber
Z+X ค้าง ออกท่าไวขึ้น (700ms), และลดดีเลห์การใช้ท่าต่อไป (150ms)
Z+X ลดดีเลย์หลังใช้ท่าต่อไป (150ms)
D+XC ค้าง ออกท่าไวขึ้น (700ms), ลดดีเลย์หลังใช้ท่าครั้งต่อไป (200ms)
D+XC ลดดีเลย์ใช้ท่าครั้งต่อไป (200ms)
Z+XC ออกท่าไวขึ้น (200ms)
B+XC ออกท่าไวขึ้น (100ms)
V+XC ออกท่าไวขึ้น (200ms)
V+XC ค้าง เพื่มท่าใหม่ของ Stardust Dive, เสีย 4.2 MP, ระยะโจมตี1-5ช่อง

  Copyright © 2004 -2021 GetAmped.in.th, CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.