บริษัทดิจิคราฟต์ เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงาน


GetAmped รับสมัคร Game Master 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
- มีใจรักงานให้บริการ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศและอินเตอร์เน็ทได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ และเกมออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- พิจารณาเฉพาะผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น

หน้าที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยในเกม ลงโทษผู้เล่นที่กระทำผิดกฎกติกา
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมแก่ผู้เล่นตามสมควร, แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ผู้เล่น
- ตรวจสอบข้อผิดพลาดภายในเกม หรือความผิดปกติในการให้บริการแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- คิดกิจกรรม หรือ จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกมตามที่ได้รับมอบหมาย
- รวบรวมข้อมูลในการทำงานส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ และทำงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้สมัครที่สนใจมาสมัครด้วยตนเองที่
บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด
54 อาคาร บีบี ชั้น14 ห้อง 1402 ซอยสุขุมวิท21 แขวงคลองเคยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
www.getamped.in.th
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2664-3062-4 ต่อ 0 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ทุกวัน

 

 
 
 
Email :: [email protected]
Family Sites :: 
  Copyright © 2004-2021 GetAmped.in.th ,CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.