กฏ กติกา
 

 

 
รูปแบบการแข่งขัน


Mode    : Team Death Match 6 คน
Turbo   : 2
Item     : ON
NPC      : OFF




 


กฏ ระเบียบในการแข่ง


- หากไม่เข้าร่วมการแข่งขันตามกำหนด หรือ มีเจตนาป่วนผลการแข่ง กรรมการคุมแข่ง จะลงโทษสมาชิกที่มีรายชื่อเข้าลงแข่งทุกคน Battle Ban เป็นเวลา 3 วัน
- หากผู้แข่งขันมี เจตนาพิมพ์ถ้อยคำไม่สุภาพเพื่อยั่วยุฝ่ายตรงข้าม กรรมการคุมแข่งจะลงโทษ Chat Ban เป็นเวลา 5 วัน

- หากไม่เข้าร่วมการแข่งขันตามกำหนดเกินกว่า 3 ครั้งขึ้นไปเมื่อจบฤดูกาลกรรมการจะทำการ Battle Ban  สมาชิกที่มีรายชื่อเข้าลงแข่งทุกคนเป็นเวลา 14 วัน
- หากกรรมการคุมแข่งหลุดออกระหว่างเกมการแข่งขันให้ถือว่าผลการแข่งนั้นโมฆะทันที
  และต้องทำการแข่งใหม่อีกครั้ง
- หากผู้แข่งขันหลุดออกจากการแข่งขันตั้งแต่เริ่มเกมมากกว่า 1 คนขึ้นไป จะทำการแข่งขันใหม่
  แต่จะให้มีการแข่งใหม่ได้แค่ฝ่ายละ 1 ครั้งเท่านั้น
-
หากผู้แข่งขันหลุดระหว่างการแข่งขันไม่ว่ากี่คนก็ตาม โดยที่การแข่งใกล้จะจบแล้ว หรือจบฉากที่ 1
  ไปแล้ว หรือผลการแข่งอีกฝ่ายได้เปรียบค่อนข้างมากจะไม่มีการแข่งใหม่แต่อย่างใด
  โดยจะยึดผลการแข่งที่ออกมาตามนั้น
-
ในการแข่งลีคทุกทีมที่เข้าแข่งนั้นจะไม่ได้รับค่าสมัครคืน
-
การตัดสินของกรรมการคุมแข่งถือเป็นที่สิ้นสุด


 


กติการแข่งขัน GUILD LEAGUE
-
ใช้โหมดการแข่งแบบทีม 3 คน
- ใช้การแข่งแบบ ลีค สะสมคะแนนไปจนจบฤดูกาล
- การนับคะแนน ชนะได้ 3 คะแนน  เสมอ ได้ 1 คะแนน แพ้ ได้ 0 คะแนน
- ผู้แข่งขันต้องเลือกใส่ระหว่าง Accessory หรือ Equipment อย่างใดอย่างนึงเท่านั้น
- สมาชิกในทีมจะต้องไม่ใช้ Accessory หรือ Equipment ซ้ำกัน
- เมื่อจบฤดูกาลการแข่งขันกิลด์ที่ได้อันดับ 8-10 จะถูกปรับตกชั้นไม่ให้เล่นในลีคฤดูกาลต่อไป
- ห้ามทำการย้ายกิล หรือเปลี่ยนชื่อ ในระหว่างการแข่งขันกิลด์ลีค



 


ของรางวัล

อันดับที่ 1 : เงินรางวัลสำหรับคนที่มีรายชื่อลงแข่งคนละ 5,000 A + 100,000 G 
ติดธง Guild ใน Map ที่เลือกไว้เป็นเจ้าบ้าน
สิทธิ์เลือกอาวุธเทพกรีก 1 ชิ้น จำกัด 90 วัน ได้รับทั้งกิลด์
ของใหม่ล่วงหน้า 1 ชิ้น เฉพาะคนที่ลงแข่ง

อันดับที่ 2 : เงินรางวัลสำหรับคนที่มีรายชื่อลงแข่งคนละ 3,000 A + 50,000 G
สิทธิ์เลือกอาวุธเทพกรีก 1 ชิ้น จำกัด 60 วัน ได้รับทั้งกิลด์
ของใหม่ล่วงหน้า 1 ชิ้น เฉพาะคนที่ลงแข่ง

อันดับที่ 3 : เงินรางวัลสำหรับคนที่มีรายชื่อลงแข่งคนละ 1,000 A + 10,000 G
สิทธิ์เลือกอาวุธเทพกรีก 1 ชิ้น จำกัด 45 วัน ได้รับทั้งกิลด์
ของใหม่ล่วงหน้า 1 ชิ้น เฉพาะคนที่ลงแข่ง

อันดับที่ 4 : สิทธิ์เลือกอาวุธเทพกรีก 1 ชิ้น จำกัด 30 วัน ได้รับทั้งกิลด์
ของใหม่ล่วงหน้า 1 ชิ้น เฉพาะคนที่ลงแข่ง

อันดับที่ 5 : ของใหม่ล่วงหน้า 1 ชิ้น เฉพาะคนที่ลงแข่ง

อันดับที่ 6-7 : ของใหม่ประจำสัปดาห์ 1 ชิ้น เฉพาะคนที่ลงแข่ง!



 

 

 

 

 

 
Copyright © 2004-2010 CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.