[วิธีการติดตั้ง]
 

 

1. เมื่อโหลดตัวติดตั้งเกม (client หรือ setup) สำเร็จแล้ว ให้กดดับเบิ้ลคลิกไฟล์ จะขึ้นขั้นตอนการติดตั้งมาให้

2. จากนั้นให้กด Next ในหน้าของ ข้อตกลงการใช้โปรแกรมเกม กด “I accept the agreement” และ Next

3. เลือกติดตั้งเกมไว้ที่ C:\program files\Getamped และ กด Next (สามารถไปติดตั้งที่ตำแหน่งอื่นได้ แต่ระวังตัวเกม
อาจมีปัญหาหรือไม่สมบูรณ์ แนะนำให้ติดตั้งที่เดิมก่อนหากสามารถเล่นเกมได้จึงค่อยย้ายตำแหน่งภายหลัง)

4.กด Next มาเรื่อยๆ และกดปุ่ม Install เพื่อติดตั้งเกม

5. จะทำการติดตั้งตัวเกม ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาราวหลายนาทีกรุณารอซักครู่

6. เมื่อติดตั้งเกมเสร็จสิ้นก็ให้กด Finish และทำการเข้าเกม

 
 
 
Email :: [email protected]
Family Sites :: 
  Copyright © 2004-2021 GetAmped.in.th ,CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.