Come Back Fighter ต้อนรับกลับเหล่านักสู้
ข่าววันที่ : Wednesday, 18 March, 2015 17:12  

              ยินดีต้อนรับกลับสู่สนามรบแห่งนักสู้อีกครั้ง กับเหล่านักสู้ที่ได้วางมือไป เพียงกลับมาเล่นตอนนี้ก็สามารถรับของรางวัลมากมายไปได้ทันที และเมื่อสามารถทำเควสได้ถึงเงื่อนไขที่กำหนดก็รับของรางวัลแถมไปได้อีกมากมายด้วย!


เงื่อนไข :

1. สำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นนานเกิน 60 วัน จะต้องกด Login เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมก่อนเข้าเกม
2. จากนั้นกด Login เข้าเกมเพื่อรับ Item รางวัล
3.สามารถทำเควสเพื่อเลือกรับรางวัลจากรายการได

ระยะเวลากิจกรรม :  19 มีนาคม – 16 เมษายน 2558

เงื่อนไข :
- เข้า Login เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับของรางวัล

- *** ห้าม Login เข้าเกมก่อนรับของรางวัล ***

- รางวัล : รับทั้งหมด

 

รายการของรางวัล

รายการ จำนวนวัน
Corrupt 30 D
Veteran 30 D
Secret Guard 30 D
Demon 30 D
Fortress 30 D
Sorceress 30 D
Bounty Hunter 30 D
Wrestler 30 D
Dark Matter 30 D
Golem 30 D

รายการ จำนวนวัน รายการ จำนวนวัน
Cow Head ถาวร Flare Flail 30 D
Fortune Hammer ถาวร Blade Mantis 30 D
Multi-Slasher 30 D Gale Bow 30 D
Staff of Envy 30 D Source of Cold 30 D
Blast Wing 30 D Devil’s Guitar 30 D
Instant Gear 30 D Bourreaus Rage 30 D
Icarus UAV 30 D Raving Corse 30 D
Blade Lander 30 D Acronica 30 D
Sleg 30 D Revenger Claw 30 D
Vajra of Thunder 30 D Demons Spirit 30 D
Illusion Card 30 D Dancin Cat 30 D

 

!!เควสพิเศษสำหรับมือเก๋าเท่านั้น!!

เควส A : เก็บคะแนนครบ 30,000 แต้ม

เงื่อนไข : หลังจากกดปุ่ม “รับภารกิจ” แล้ว ให้เข้าเกม GetAmped เก็บคะแนนให้ครบ 20,000 แต้ม ออกเกมมากดปุ่มรับรางวัล

*** กรุณาออกเกมก่อนกดรับภารกิจหรือรับรางวัลทุกครั้ง

รางวัล : เลือก 1 รายการจากรางวัลทั้งหมด

 

รายการของรางวัล

ของรางวัล
Corrupt
Veteran
Secret Guard
Multi-Slasher
Staff of Envy
Blast Wing
Instant Gear
Icarus UAV
Blade Lander

 

เควส B : มหาอุตม์ครบ 20 ครั้ง

เงื่อนไข : หลังจากกดปุ่ม “รับภารกิจ” แล้ว ให้เข้าเกม GetAmped เก็บมหาอุตม์ให้ครบ 30 ครั้ง ออกเกมมากดปุ่มรับ

*** กรุณาออกเกมก่อนกดรับภารกิจหรือรับรางวัลทุกครั้ง

รางวัล : เลือก 1 รายการจากรางวัลทั้งหมด

 

รายการของรางวัล

ของรางวัล
Demon
Fortress
Sorceress
Sleg
Vajra of Thunder
Illusion Card
Blade Mantis
Gale Bow
Source of Cold
Devil’s Guitar

 

เควส C : เติมเงินครั้งแรกรับ Item ฟรี

เงื่อนไข : เมื่อเติมเงินครั้งแรก (ภายในระยะเวลากิจกรรม) ด้วยบัตรเติมเงินใด ราคาใดก็ได้สามารถเลือกรับอาชีพ หรือ ACC ในรายการ  1  ชิ้น ถาวรทันที

รางวัล : เลือก 1 รายการจากรางวัลทั้งหมด

 

อาชีพ
Corrupt
Veteran
Secret Guard
Demon
Fortress
Sorceress
Bounty Hunter
Wrestler
Dark Matter

 

Accessory
Multi-Slasher Blade Mantis
Staff of Envy Gale Bow
Blast Wing Source of Cold
Instant Gear Devil’s Guitar
Icarus UAV  
Blade Lander  
Sleg  
Vajra of Thunder  

**หมายเหตุ : ต้องรับเควส C ก่อนแล้วจึงเติมเงินเท่านั้น จึงจะผ่านเงื่อนไขเควส