หาน้ำที่ใช่ เอาขวดที่ชอบ ตู้กดสารพัดน้ำแห่ง Amped Town!
วันที่ : Monday, 18 Mar, 2019 07:12  
 
 
 
หลังจากการใช้งานเหล่านักสู้ Amped Town มาอย่างหนักหน่วงเป็นช่วงระยะเวลายาวนาน กองกำลัง Nobel ได้มอบตู้กดน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำหลากหลายชนิดมากมายเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยจัดการพวกตัวก่อความวุ่นวายอย่างพวก Destroso แต่อนิจจาที่ไม่สามารถเลือกน้ำได้เอง แต่ต้องสุ่ม!
 
รายละเอียด : เพิ่ม Accessory ‘Vending Machine’ ใน Battle Quest Gashapon และเพิ่มกาชาปองพิเศษ Special Thanks Gashapon ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 20 มีนาคม – 17 เมษายน 2562
 
รายการของรางวัล Special Thanks Gashapon
 
 
 
Vending Machine
Shakey Cider
Shaking Cola
Aqua Acro
Ryuma
Ordovician Anchor
Oanes
Fin Dolphin
Rare Lotto Ultimate Coupon x1
Common Gashapon Coupon x3
Rare Gashapon Coupon x2
Fable Gashapon Coupon x1
Poison Bottle x5
Explode Bottle x5
Power Bottle x5
Speed Bottle x5
Heal Bottle x5
OMUSA DRAGON Bottle x5
Gori Bottle x5
Ogre Bottle x5
MP Bottle x5
Santa Gori Bottle x5
Mixed Bottle x5
Great Heal Potion x1
Great MP Heal Potion x1
Defend Potion x1
5,000 G
3,000 G
1,000 G