สงกรานต์ร้อนๆ มันส์ๆ เข้าเกมทุกวันร่วมกิจกรรมรับรางวัลเพียบ!
วันที่ : Monday, 9 April, 2018 23:31  
 
 
 
 
 
Event 1 : Login Stamp Reward
 
รายละเอียด : ต้อนรับระบบใหม่ Login Stamp กับของรางวัลพิเศษที่จะได้รับทุกวันเมื่อทำการ Login เข้าเกมในแต่ละวันประจำเทศกาลสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายนนี้
 
ระยะเวลากิจกรรม : 11-30 เมษายน 2561
 
รายการของรางวัล
 
วันที่ ของรางวัล
1 10,000 G
2 10,000 G
3 150 A
4 150 A
5 150 A
6 150 A
7 20,000 G
8 20,000 G
9 20,000 G
10 300 A
11 300 A
12 300 A
13 30,000 G
14 30,000 G
15 30,000 G
16 500 A
17 500 A
18 500 A
19 80,000 G
20 2,000 A
 
 
 
Event 2 : Summer Treasure Box
 
รายละเอียด : วางขาย Treasure Box พิเศษใน Shop > ETC ราคา 1,000 A ที่มีของรางวัลต้อนรับหน้าร้อน ในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 
เงื่อนไข : สะสม 1,000 คะแนนต่อการเปิดกล่อง 1 ครั้ง
 
ระยะเวลากิจกรรม : 11 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2561
 
Satanic Inferno
Skull Buckler
Aqua Shamshir
Arch Falchion
Acetylene Falchion
Fire Attack Enchant Material(Rank4) x1
Fire Attack Enchant Material(Rank5) x1
Fire Attack Enchant Material(Rank6) x1
Fire Attack Enchant Material(Rank7) x1
Fire Resistance Enchant Material(Rank4) x1
Fire Resistance Enchant Material(Rank5) x1
Fire Resistance Enchant Material(Rank6) x1
Fire Resistance Enchant Material(Rank7) x1
Advanced Fire Attack Enchant Material x1
Advanced Fire Resistance Enchant x1
 
 
 
Event 3 : Summer VIP Unlimited Treasure Box
 
รายละเอียด : ยกระดับกล่องติดตัว Unlimited Treasure Box ที่มีของรางวัลเป็น Accessory พิเศษต่างๆ มากมายในระยะเวลากิจกรรม
 
เงื่อนไข : สะสม 10,000 คะแนนต่อการเปิดกล่อง 1 ครั้ง
 
ระยะเวลากิจกรรม : 11 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2561
 
รายการของรางวัล
 
Satanic Inferno 7 Day
Flame Crystal Ring 7 Day
Frozen Camellia 7 Day
Gelatinous XR 7 Day
Flame Bull Whip 7 Day
Fire Crossing
Fire Spirit
Fire Bow
Oil Gun
Volcanic Foot
Salamander Baton
Elemental Squire
Thermal Bite
Atar’s Ring
Heat Falchion
Fire Attack Enchant Material x1
Fire Resistance Enchant Material x1
5,000 G
 
 
 
Event 4 : Summer Challenge
 
รายละเอียด : เปิด Challenge โหมด AMPED SUMMER ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 11 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2561
 
รายการของรางวัล (ได้รับเมื่อทำคะแนนได้มากกว่า 120,000 คะแนนขึ้นไป)
 
Chaos Metamor (Slime) 7 Day
Blood Metamor (Slime) 7 Day
Sky Metamorphic (slime) 7 Day
Ice Metamorphosis7 Day
The King of Metamor (Slime) 7 Day
Hammer Head x3
Scallop x3
Watermelon Bomb x3
Beach Ball x3
Seaweed x3
Summer Coupon x1
 
 
 
Event 5 : Summer Special Combination
 
รายละเอียด : เปิดสูตรผสมสำหรับรับของรางวัลจากกิจกรรมต่างๆ
 
ระยะเวลากิจกรรม : 11 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2561

สูตรผสม ของรางวัล
Flame Crystal Ring 7 Day + Summer Coupon x3 + 5,000 A Flame Crystal Ring
Frozen Camellia 7 Day + Summer Coupon x3 + 5,000 A Frozen Camellia
Gelatinous XR 7 Day + Summer Coupon x3 + 5,000 A Gelatinous XR
Flame Bull Whip 7 Day + Summer Coupon x3 + 5,000 A Flame Bull Whip
Chaos Metamor (Slime) 7 Day + Summer Coupon x3 + 5,000 A Chaos Metamor (Slime)
Blood Metamor (Slime) 7 Day + Summer Coupon x3 + 5,000 A Blood Metamor (Slime)
Sky Metamorphic (slime) 7 Day + Summer Coupon x3 + 5,000 A Sky Metamorphic (slime)
Ice Metamorphosis 7 Day + Summer Coupon x3 + 5,000 A Ice Metamorphosis
The King of Metamor (Slime) 7 Day + Summer Coupon x3 + 5,000 A The King of Metamor (Slime)
 
 
 
Event 6 : Summer Gashapon
 
รายละเอียด : เปิดขายกาชาปองสุดร้อนแรงเวอร์ชั่นพิเศษ Summer Gashapon กับของรางวัลฮอตๆ ที่มีวนกลับมาให้เป็นเจ้าของกันทุกปีเมื่อมีสงกรานต์กับราคาค่าสุ่มที่ไม่เปลี่ยนแปลง 1,000 A เท่าน้าน!
 
ระยะเวลากิจกรรม : 11 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2561

รายการของรางวัล
 
Agni Asura
Fierce Blaze
Harp of Apollo
Flamberge
Flamme Impact Star
Fire Attack Enchant Material(Random 4-7) x1
Fire Attack Enchant Material(Random 5-8) x1
Fire Attack Enchant Material(Random 6-9) x1
Fire Attack Enchant Material x1
Fire Resistance Enchant Material x1
Fake Satan Inferno Card x1
Satan Inferno Card x1
Legend of Destoroso Card x2
Legend of Nobel Card x2
Legend of Amped Card x2
Robo dx x15
Robo dxb x15
3,000 G