[Event] วิธีการรับของรางวัล เชลล์ดอน สนุกสนานประจำเดือน มิถุนายน (ตอนที่ 1)
ข่าววันที่ : Tuesday, 11 June, 2013 14:29  
ขั้นตอนการรับรางวัล

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ http://www.shelldononline.com/index.php

ขั้นตอนที่ 2 มองหาช่องข่าวสาร และคลิกที่

ขั้นตอนที่ 3 คลิก Banner เพื่อเข้ารับของรางวัล

ขั้นตอนที่ 4 ใส่ไอดีเกม Shelldon แล้วกดที่ “Login”

ขั้นตอนที่ 5 จากนั้นใส่ไอดีเกม เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วกดที่ “SEND” และเข้าเกม GetAmped เพื่อรับของรางวัล

 

 
Email :: [email protected]
Family Sites :: 
Copyright © 2004-2020 GetAmped.in.th, CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.