โรงงานผีดิบกับโรคระบาดกลายพันธุ์
Wednesday, 10 March, 2021 22:48  
 
 
มีรายงานจากกองกำลังหลัก Nobel ถึงการกลับมาของโรงงานผีดิบกับแผนการใหม่ขององค์กร Destroso ที่หวังจะแพร่เชื้อร้ายเพื่อทำให้ฝ่ายผู้นำกองกำลังป้องกันผาสุขแห่ง Amped Town ต้องร้องไห้ งานนี้นักสู้แห่ง Amped Town จึงได้ออกโรงกำจัดโรคกระจอกให้หมดสิ้น!
 
รายละเอียด : เปิด Challenge ด่าน Undead Factory โดยมีของรางวัลตามที่กำหนด
 
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
 
รายการของรางวัลที่มีโอกาสได้รับ
 
Venom of Apostle Ache
Blood of Apostle Ache
Zombie Bio Cell x1
Unnamed Skull x3
Curse Doll x3
Satan Wing x3
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
Knight Of Miracle x1
Undead Factory Card x1
1,000 G
 
สูตรผสมพิเศษ
 
สูตรผสม ของรางวัล
Zombie Bio Cell x1 + GetAmpedX Coupon x1 + 300 A Zombie Bio Coupon x1
 
**หมายเหตุ : Zombie Bio Cell จะมีโอกาสได้รับถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เท่านั้น**
 
 
 
 
 
Zombie Bio Gashapon
 
รายละเอียด : กองกำลัง Nobel ที่เห็นแก่ความเหนื่อยยากของเหล่านักสู้จึงได้เปิดแผงสุ่มขายไอเทมพิเศษเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยการนำ Zombie Bio Coupon x1 หรือ 1,000 A ก็สามารถสุ่มรับของรางวัลได้มากมายดังนี้
 
ระยะเวลากิจกรรม : 10 มีนาคม - 7 เมษายน 2564
 
รายการของรางวัลที่มีโอกาสได้รับ
 
Bio Creature
Monstrous Ghoul
Bloody Parasite
Undead Factory Card x1
Rare Lotto Ultimate Coupon x1
Rare Gashapon Tickets x1
Parasite Glibber
Mystic Sleeve
Apostle Ache
Nerubian’s Magical Stone
Evil Eye
Ca(calcium) Nutrition
Gandr Scale
Legend of Nobel Card x1
Legend of Amped Card x1
Legend of Destoroso Card x1
Heal Bottle x20
Zombie Bio Medal x1
1,000 G
 
โดย Zombie Bio Medal x30 ชิ้นจะสามารถนำไปแลกรับ Bio Creature , Montrous Ghoul หรือ Bloody Parasite ภายในเกมได้ที่ Shop > Medal