กิจกรรมประจำเดือน 5 พร้อมซ่าแบบลื่นไหล!
วันที่ : Wenesday, 29 Mar, 2018 11:31  
 
 
May Login Stamp
 
รายละเอียด : เปิดขาย Login Stamp เหมือนแจกฟรีในราคา 5,000 G ที่เมื่อเข้าเกมทุกวันก็รับของรางวัลทั้ง G และ A สุดคุ้มสูงสุด 25 วัน
 
ระยะเวลากิจกรรม : 2 – 16 พฤษภาคม 2561
 
รายการของรางวัล
 
วันที่ ของรางวัล
1 5,000 G
2 5,000 G
3 100 A
4 100 A
5 100 A
6 100 A
7 10,000 G
8 10,000 G
9 10,000 G
10 100 A
11 100 A
12 100 A
13 15,000 G
14 15,000 G
15 15,000 G
16 200 A
17 200 A
18 200 A
19 50,000 G
20 300 A
21 300 A
22 400 A
23 400 A
24 400 A
25 400 A
 
 
 
 
May Challenge
 
รายละเอียด : เปิด Challengeโหมด Amped Jungle , Spelunker และ ESC Spelunker ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 2 – 30 พฤษภาคม 2561
 
รายการของรางวัล
Amped Jungle (ได้รับเมื่อผ่านด่าน)
Easy Poison Mushroom x1
300 G
500 G
Novice of Miracle Card x1
Normal Poison Mushroom x1
Golden Dynamite Cap
Sniper Goggle
1,000 G
Hard Poison Mushroom x1
Omusa Leg x1
Hockey Mask
Armor's arms
Tank Transformation Set (แบบเรียบๆ)
Tank Transformation Set (แบบพรางป่า)
Tank Transformation Set (แบบสวิส)
Silver Behind
Beryl Edge
Strategy
Attack_mask
Guard_mas
Colonel of Jungle Card x1
Golden Demolition Grab
Golden Dynamite Cap
Sniper Goggle
3,000 G
 
 
Spelunker (ได้รับเมื่อทำคะแนนได้มากกว่า 170,000 แต้ม)
 
Rusted Scythe x1
Novice Of Miracle Card x1
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defense Card x1
Chaos Metamor (Slime)
Spelunker Card x1
Deck Brush x2
Robo dx x3
Robo dxb x3
Fable Gashapon Coupon x1
Rare Lotto Ultimate Coupon x1
150 A
 
ESC Spelunker (ได้รับเมื่อผ่านด่าน)
 
Laser Photon x1
Red Tube x1-2
Green Tube x1-2
Blue Tube x1
Escape Ruin Card x1
Mega Beam Cannon x5
Robo dx x3
Robo dxb x3
Heal Bottle x5
MP Bottle x5
Poison Bottle x5
Rare Gashapon Ticket x1
5,000 G
 
 
สูตรผสมพิเศษ
 
สูตรผสม ของรางวัล
Poison Mushroom x1 + Plus Coupon x5 + 9,000 A Hazard Phantom
Poison Mushroom x5 + Plus Coupon x15 + 90,000 G
Rusted Scythe x1 + Laser Photon x1 + 5,000 A Cosmic Peace
Rusted Scythe x5 + Laser Photon x5 + 750,000 G