ฟันฝ่าฤดูฝนกับกาชาอิเล็คทริค!
วันที่ : Sun, 16 Aug, 2020 21:00  
 
 
 
 
รายละเอียด : เปิดขายกาชาปองพิเศษ Spinner Gashapon และ Electric Gashapon ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 19 สิงหาคม - 16 กันยายน 2563
 
 

Spinner Gashapon (5,000 /1 ครั้ง)

 
Blade Spinner
Twist Saucer
Gold Rafflesia
Rafflesia
YoYo
Basic Gashapon Coupon x5
Common Gashapon Coupon x3
Novice of Miracle Card x1
Knight of Miracle Card x1
Warlord of Miracle Card x1
Empire of Miracle Card x1
 
 
Electric Gashapon GetAmpedX Coupon x1 หรือ 1,000 A/ 1 ครั้ง)
 
Blade Spinner
Thunder Emperor Dragon
Lightning Buckler
Electric Fan Thunder
Thunder Pendulum
Thunder Virus King
Thunder Attack Enchant Material(Random 5-8) x1
Thunder Resistance Enchant Material(Random 5-8) x1
Thunder Attack Enchant Material(Rank5) x1
Thunder Resistance Enchant Material(Rank5) x1
1,000 G