วันเวลาปัจจุบัน พฤหัสฯ. ม.ค. 23, 2020 7:16 am

Time-Zone GMT + 7 ชั่วโมง
 หน้า 7 จากทั้งหมด 907 [ 13593 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 907  ต่อไป
เจ้าของ ข้อความ
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:10 pm 
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ก.พ. 25, 2010 12:39 pm
ที่อยู่: งง
ชาแนล: เซิฟที่มันไม่แลค
leo_________________
ชื่อ : แซ็ก
ชื่อในเกม : SoulTun First+
ยศ : สิงเงิน
กิลด์ : ไม่มี
เจอทักได้ อิสอิส
ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:11 pm 

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ม.ค. 30, 2011 3:15 pm
ที่อยู่: ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่พ่อคุณ
ชาแนล: 1
อ่ารีบๆตั่งละกันขอไห้กิลมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา สิ่งที่ทุกคนปรารถนาอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละเรื่องแต่ละอย่าง แต่สิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากจะมี อยากจะเป็นเหมือนๆ กัน มี 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เรียกว่าพรสี่ประการ

คำว่าพร แปลว่า ประเสริฐ ถ้าเป็นสิ่งของก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐ ถ้าเป็นคำพูดก็เป็นคำพูดที่ดีที่ประเสริฐ ถ้าพรอยู่ที่ใจ ใจก็เป็นใจที่ประเสริฐ ถ้าเป็นธรรมก็จะเป็นธรรมที่ประเสริฐ

อายุ คือ ความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง หมายถึง เปลี่ยนแปลงสู่ความสลายและเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน บางคนแม้จะมีอายุยืนยาว แต่เป็นอยู่ด้วยความประมาท หลงติดยาเสพติด หลงในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จนทำให้หลงผิดละเว้นหน้าที่ที่ตนพึงกระทำ ชื่อว่า มีอายุความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสลาย แม้จะมีชีวิตอยู่ก็เท่ากับว่าเป็นผู้ตายแล้ว บางคนแม้จะมีอายุน้อย แต่เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท ตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ และเว้นทางที่จะนำไปสู่ความเสื่อม ชื่อว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน คือ แม้จะตายไปแล้ว ก็เป็นเหมือนมีชีวิตอยู่

วรรณะ มีความหมาย 4 ประการ คือ 1.หมายถึงผิวพรรณ หน้าตาอิ่มเอมผ่องใส 2.หมายถึงการยกย่องสรรเสริญ ได้รับการยอมรับจากสังคม 3.หมายถึง ยศชั้น ฐานันดร ตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงถาวร 4.หมายถึง เพศ เป็นเพศชายเพศหญิงที่สมบูรณ์

สุขะ หมายถึง สภาพที่ทนได้ง่าย ความสบาย ความสะดวกราบรื่น

ความสุขมีสองทาง คือ ทางกายและทางใจ

สุขทางกาย คือมีสุขภาพดี ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย การทำงานสะดวกราบรื่น ไม่มีอุปสรรคด้านร่างกาย

สุขทางใจ คือ มีจิตใจที่ดีงาม ปลอดโปร่งสดชื่น ไม่ว้าวุ่นวิตกกังวล แม้จะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเบียดเบียนก็ตาม

ความ สุขนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น สุขเกิดจากการมีทรัพย์ สุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์ สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ สุขเกิดจากการสมปรารถนา เป็นต้น

พละ หมายถึง กำลัง อันได้แก่ กำลังสี่ประการ คือ 1.กำลังกาย คือ มีสุภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ประกอบกิจต่างๆ โดยไม่เหน็ดเหนื่อย 2.กำลังใจ คือ มีสุขภาพจิตที่ดี เข้มแข็ง ประสบอุปสรรคต่างๆ ก็มีผู้คอยช่วยเหลือให้กำลังใจตลอดเวลา 3.กำลังทรัพย์ คือ มีทรัพย์สมบัติที่สามารถใช้เป็นเครื่องประคองชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข 4.กำลังสติปัญญา คือ มีการศึกษาที่ดี มีความรู้จักบาปบุญคุณโทษ มีความสามารถในกิจการต่างๆ โดยเฉพาะรู้จักวิถีทางที่จะอยู่ในสภาพสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

พรพระทั้งสี่ประการนี้ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เป็นพรที่พระภิกษุผู้ทรงศีลได้ให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายอยู่ทุกวัน แต่ก็ใช่ว่าท่านจะได้รับพรทั้งสี่ประการนั้นหมดทุกคนไม่ พรนั้นย่อมเกิดแก่ผู้ที่สมควร เหมือนของมีค่าย่อมควรแก่คนที่มีค่าและรู้จักค่า


ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา Confirm!
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:12 pm 
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ก.พ. 25, 2010 12:39 pm
ที่อยู่: งง
ชาแนล: เซิฟที่มันไม่แลค
เรปบนมาครบ
รอดูชื่อกิลและคอมเม้นกิล :lol:_________________
ชื่อ : แซ็ก
ชื่อในเกม : SoulTun First+
ยศ : สิงเงิน
กิลด์ : ไม่มี
เจอทักได้ อิสอิส
ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา Confirm!
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:12 pm 
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ม.ค. 04, 2009 5:36 pm
ที่อยู่: Guild Talk
ชาแนล: all channel
สาา าา ธุ :lol:


ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา Confirm!
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:15 pm 

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ม.ค. 30, 2011 3:15 pm
ที่อยู่: ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่พ่อคุณ
ชาแนล: 1
ต่อไปก็ขอไห้ว่าที่ลุกกิลทั้งหลายมากรวดนำ้กันนะ!
อิมินา ปุญฺญกมฺเมน อุปชฺฌายา คุณุต์ตรา

อาจริยูปการา จ มาตา ปิตา จ ญาตกา (ปิยา มมํ)

สุริโย จนฺทิมา ราชา คุณวนฺตา นราปิ จ

พฺรหมมารา จ อินฺท จ โลกปาลา จ เทวตา

ยโม มิตฺตา มนุสฺสา จ มชฺฌตฺตา เวริกาปิ จ

สพฺเพ สตฺตา สุขี โหนฺตุ ปุญฺญานิ ปกตานิ เม

สุขญฺจ ติวิธํ เทนฺตุ ขิปปํ ปาเปถ โว มตํ

อิมินา ปุญฺญกมฺเมน อิมินา อุทฺทิเสน จ

ขิปฺปาหํ สุลเภ เจว ตณฺหุปาทานเฉทนํ

เย สนฺตาเน หินา ธมฺมา ยาว นิพฺพานโต มมํ

นสฺสนฺตุ สพฺพทา เยว ยตฺถ ชาโต ภเว ภเว

อุชุจิตฺตํ สติปญฺญา สลฺเลโข วิริยมฺหินา

มารา ลภนฺตุ โนกาสํ กาตุญฺจ วิริเยส เม

พุทฺธาธิปวโร นาโถ ธมฺโม นาโถ วรุตฺตโม

นาโถ ปจฺเจพุทฺโธ จ สงฺโฆ นาโถตฺตโร

เตโสตฺตมานุภาเวน มาโรกาสํ ลภนฺตุ มา


ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้ากระทำนี้ ขอพระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาล อีกทั้งอาจารย์ผู้ได้สั่งสอนข้าพเจ้ามา ทั้งมารดาบิดาและคณาญาติทั้งสิ้น ตลอดจนพระอาทิตย์ พระจันทร์ และพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ในเอกเทศแห่งเมทนีดล และนรชนผู้มีคุณงามความดีทั้งหลายทุกถิ่นฐาน อีกท้าวมหาพรหมกับหมู่มาร และท้าวมัฆวานเทวราช ทั้งเทพเจ้าผู้รักษาโลกทั้งสี่ทิศ และพญายมราช อีกมวลมิตรสหาย ทั้งผู้ขวนขวายวางตนเป็นกลาง และผู้เป็นศัตรูของข้าพเจ้าทุก ๆ เหล่า จงมีความเกษมสุขนิราศภัย ขอบุญที่ข้าพเจ้ากระทำไว้ด้วยไตรทวาร จงบันดาลให้สำเร็จไตรพิชสุข ถึงความเกษมปราศจากทุกข์ คือ พระอมตมหานฤพานโดยพลัน อีกโสตหนึ่งนั้น ด้วยกรรมนี้และอุทิศเจตนานี้ ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุทันทีซึ่งการตัดขาดตัณหา อุปาทาน ธรรมอันชั่วในสันดานจงพินาศไปหมด จนตราบเท่าถึงนิพพานสิ้นกาลทุกเมื่อ แม้ว่าข้าพเจ้ายังท่องเที่ยวไปเกิดในภพใดๆ ก็ขอให้มีจิตซื่อตรงดำรงสติปัญญาไวชาญฉลาด ให้มีความเพียรกล้า สามารถขัดเกลากิเลส ให้สูญหาย ขอหมู่มารเหล่าร้าย อย่าได้กล้ำกรายสบโอกาส เพื่อทำให้ข้าพเจ้าพินาศคลายความเพียรได้ อนึ่งไซร้ พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งอันยิ่งอย่างประเสริฐ พระธรรมเป็นที่พึ่งอันล้ำเลิศยิ่งประมาณ พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันไพศาล และพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันอุดมยิ่งประมาณของข้าพเจ้านี้ ด้วยอานุภาพอันอุดมดี พิเศษสูงสุดของพระรัตนตรัย ขออย่าให้หมู่มารได้โอกาสทุกเมื่อไป เทอญ ฯ


ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา Confirm!
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:23 pm 
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 28, 2011 10:36 am
ที่อยู่: บอกก็รู้ดิ
ชาแนล: เราหล่อ
ศุภนิตย์

เล่นไรงับ_________________
รูปภาพ
ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา Confirm!
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:24 pm 

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ม.ค. 30, 2011 3:15 pm
ที่อยู่: ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่พ่อคุณ
ชาแนล: 1
Berny เขียน:
ศุภนิตย์

เล่นไรงับกำพ่อรู้ได้ไงวะ


ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา Confirm!
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:26 pm 
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ก.ค. 08, 2009 7:30 pm
ที่อยู่: -Miteno-
ชาแนล: CrimmEdge
เห้อ ชื่อกิลเขียนไว้ละหน้าแรก ใครมีชื่อดีๆก็เพื่มเติมหน่อย


ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา Confirm!
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:27 pm 
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ก.ค. 07, 2010 6:14 pm
ชาแนล: Ex
God Eater เย่ๆ


ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา Confirm!
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:28 pm 
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ก.ค. 08, 2009 7:30 pm
ที่อยู่: -Miteno-
ชาแนล: CrimmEdge
ไปอาบนํ้าละไปข้างนอกบุยๆ


ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา Confirm!
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:28 pm 
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ก.พ. 25, 2010 12:39 pm
ที่อยู่: งง
ชาแนล: เซิฟที่มันไม่แลค
....._________________
ชื่อ : แซ็ก
ชื่อในเกม : SoulTun First+
ยศ : สิงเงิน
กิลด์ : ไม่มี
เจอทักได้ อิสอิส
ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา Confirm!
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:30 pm 

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ม.ค. 30, 2011 3:15 pm
ที่อยู่: ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่พ่อคุณ
ชาแนล: 1
Father died.

โหด


ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา Confirm!
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:32 pm 
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 28, 2011 10:36 am
ที่อยู่: บอกก็รู้ดิ
ชาแนล: เราหล่อ
badsolozaza เขียน:
Berny เขียน:
ศุภนิตย์

เล่นไรงับกำพ่อรู้ได้ไงวะSWAY พี่สับ มา ละ_________________
รูปภาพ
ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา Confirm!
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:33 pm 
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ พ.ค. 28, 2011 10:36 am
ที่อยู่: บอกก็รู้ดิ
ชาแนล: เราหล่อ
:P_________________
รูปภาพ
ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
 หัวข้อกระทู้: Re: อีกไม่นานกิลก็จะมา Confirm!
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.ค. 16, 2011 6:34 pm 

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ม.ค. 30, 2011 3:15 pm
ที่อยู่: ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่พ่อคุณ
ชาแนล: 1
Berny เขียน:
badsolozaza เขียน:
Berny เขียน:
ศุภนิตย์

เล่นไรงับกำพ่อรู้ได้ไงวะSWAY พี่สับ มา ละชื่อเก่าตูอีกอะ


ออฟไลน์
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
แสดงโพสจาก:  เรียงตาม  
 หน้า 7 จากทั้งหมด 907 [ 13593 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 907  ต่อไป

Time-Zone GMT + 7 ชั่วโมง


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  

cron