True Money  
  Promptpay
  True Money
  1-2-call

ขณะดำเนินการเติมเงิน ต้องรอจนเสร็จสิ้นขบวนการ

และกรุณาตรวจสอบว่าเงินเข้าแล้ว จึงค่อยปิดหน้าเวบเติมเงิน

หากพบว่าเงินยังไม่เข้า ให้เซฟภาพหน้าจอไว้ แล้วส่งเป็นหลักฐานมาที่ทีมงาน

คลิก!! เข้าสู่บริการเติมเงินของ True Money

 
  Copyright © 2004-2021 GetAmped.in.th ,CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.