ประกาศผลการจับฉลากรางวัล True Money เดือนพฤษภาคม
ข่าววันที่ : Friday, 10 May, 2013 15:32
ประกาศผลการจับฉลากรางวัล True Money เดือนพฤษภาคม


รางวัลที่ 1 Mini Ipad 16GB 1 รางวัล ได้แก่

ID: folksocool จากเกม GetAmped2


รางวัลที่ 2 Ttesports Challenger illuminated pro-gaming keyboard ได้แก่

ID: bossbom1 จากเกม GetAmpedX, ID: bussatitza จากเกม C21, ID: iloveboy จากเกม Cosmicbreak


รางวัลที่ 3 True Money Jacket 2 รางวัล ได้แก่

ID: bnbbang2555 จากเกม Cosmicbreak , ID: wrs555666   จากเกม Cosmicbreak, ID: fill555   จากเกม C21,
ID: poiure258   จากเกม
GA2, ID: got10006   จากเกมGetAmpedX, ID: boss29741   จากเกม GetAmpedX
เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล
- สำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับการสมัครไอดีเกม
- เงินสดเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย (หากสงสัยสอบถามได้ที่ทีมงาน)
- ติดต่อทีมงานที่ 02 6643062 กด 0

** หากไม่ทำการติดต่อมาภายในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 จะถือว่าทำการสละสิทธิ์
 
 
 
  Copyright © 2004 -2018 GetAmped.in.th, CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.