รายละเอียดของข่าว
ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
ของรางวัล
วิธีการเข้าร่วมสนุก
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
เฉลยคำตอบ
   
    เฉลยคำตอบจ้าาาา ^^
Update :: 16/01/50 ข่าววันที่ :: 16/01/50
TRAINING 01
วันที่
รอบเวลา
คำถาม
คำตอบ
13 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. คนที่ได้ไป GWC ที่เกาหลีใต้มีทั้งหมดกี่คน 8 คน
15:00 น. - 17:00 น. คำขวัญวันเด็กปีปัจจุบันคือ มีคุณธรรมนำใจ
ใช้ชีวิตพอเพียง
หลีกเลี่ยงอบายมุข
17:00 น. - 19:00 น. จังหวัดใดที่อยู่เหนือสุด เชียงราย
14 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. วันครู ตรงกับวันที่เท่าไหร่ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี
15:00 น. - 17:00 น. วันลอยกระทง ตรงกับวันใด ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
17:00 น. - 19:00 น. รองเท้าอะไร หายากที่สุด รองเท้าหาย
     
CHANNEL 01
วันที่
รอบเวลา
คำถาม
คำตอบ
13 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. ถ้าจะเล่น SWORDSMAN ต้องเล่นอาชีพอะไร ซูโม่ + นินจา
15:00 น. - 17:00 น. "สามัคคีคือพลัง" เป็นคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีท่านใด นายสัญญา ธรรมศักดิ์
17:00 น. - 19:00 น. จังหวัดใดที่อยู่ใต้สุด นราธิวาส
14 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. ประเทศอะไรมีชื่อเสียงในการทำนาฬิกามากที่สุดในโลก สวิตเซอร์แลนด์
15:00 น. - 17:00 น. วันมาฆบูชา ตรงกับวันใด วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
17:00 น. - 19:00 น. มะม่วงอะไรกินไม่ได้ มะม่วงมัน
     
CHANNEL 02
วันที่
รอบเวลา
คำถาม
คำตอบ
13 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. Accessory เฉพาะของ Judge ชื่อว่าอะไร Ice Stone
15:00 น. - 17:00 น. "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย" เป็นคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีท่านใด นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
17:00 น. - 19:00 น. จังหวัดใดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด สมุทรสงคราม
14 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. เมืองนพบุรีนครพิงค์คือจังหวัดอะไรในปัจจุบัน เชียงใหม่
15:00 น. - 17:00 น. วันลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันใด 1 กรกฎาคม
17:00 น. - 19:00 น. ห้อง อะไรไม่ต้อนรับคนจีน ห้องรับเเขก
     
CHANNEL 03
วันที่
รอบเวลา
คำถาม
คำตอบ
13
มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. กกต. ย่อมาจากคำว่าอะไร คณะกรรมการเลือกตั้ง
15:00 น. - 17:00 น. "รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม" เป็นคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีท่านใด พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
17:00 น. - 19:00 น. จังหวัดใดที่มีพื้นที่มากที่สุด เชียงใหม่
14 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
15:00 น. - 17:00 น. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันใด วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
17:00 น. - 19:00 น. ซุป อะไรมีสารอาหารมากที่สุด ซุปเปอร์มาร์เกต
     
CHANNEL 04
วันที่
รอบเวลา
คำถาม
คำตอบ
13 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. ข้อใดไม่ใช่นิตยสารเกม FHM
15:00 น. - 17:00 น. คำขวัญใดไม่ใช่คำขวัญวันเด็กของ "พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร" มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
17:00 น. - 19:00 น. จังหวัดใดที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด ระนอง 
14 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. จังหวัดใดที่ปลูกเงาะมากที่สุด จันทบุรี
15:00 น. - 17:00 น. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันใด วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
17:00 น. - 19:00 น. ใครเป็นคนวางระเบิดในวันปีใหม่ ผมจะไปรู้ได้ไง
     
CHANNEL 05
วันที่
รอบเวลา
คำถาม
คำตอบ
13 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. ไตรภพ ชอบพรรคอะไรมากที่สุด พรรคสักครู่นะครับ
15:00 น. - 17:00 น. คำขวัญใดไม่ใช่คำขวัญวันเด็กของ "นายชวน หลีกภัย" เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
17:00 น. - 19:00 น. จังหวัดใดที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด กรุงเทพมหานคร 
14 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. จังหวัดใดที่ขุดดีบุกได้มากที่สุด ภูเก็ต
15:00 น. - 17:00 น. วันเข้าพรรษา ตรงกับวันใด วันแรม 1 ค่ำ เดือน 9
** ให้คะแนนกับทุกท่านที่ตอบคำถามข้อนี้ ( เนื่องจาก สามารถตอบได้ 2 แบบ คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 และ
แรม 1 ค่ำ เดือน 9 )
17:00 น. - 19:00 น. ลา อะไรมี 3 หัว  ลาบานูน
     
CHANNEL 06
วันที่
รอบเวลา
คำถาม
คำตอบ
13 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. เมื่อวานวันจันทร์ วันนี้วันอังคาร วันต่อไปวันอะไร วันพรุ่งนี้
15:00 น. - 17:00 น. "นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม" เป็นคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีท่านใด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
17:00 น. - 19:00 น. จังหวัดใดที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตจังหวัดอื่นๆ มากที่สุด ตาก
14 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. เกาะใดที่ปลูกมะพร้าวมากที่สุด เกาะสมุย
15:00 น. - 17:00 น. วันออกพรรษา ตรงกับวันใด วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
17:00 น. - 19:00 น. ช้างมีอะไรที่สัตว์อื่นไม่มี ลูกช้าง
     
CHANNEL 07
วันที่
รอบเวลา
คำถาม
คำตอบ
13 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. ทำไมแปรงสีฟันในห้องน้ำถึงชอบหาย สบู่ลักซ์
15:00 น. - 17:00 น. "เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ" เป็นคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีท่านใด จอมพล ถนอม กิตติขจร
17:00 น. - 19:00 น. จังหวัดใดทางภาคใต้ของไทย ที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลเลย ยะลา
14 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. จังหวัดใดที่ปลูกพริกไทยมากที่สุด จันทบุรี
15:00 น. - 17:00 น. วันนักประดิษฐ์ของไทย ตรงกับวันใด 2 กุมภาพันธ์
17:00 น. - 19:00 น. อาหารที่เหล่า GM เบื่อหน่ายที่สุดคืออะไร Pizza หน้า Aloha
     
CHANNEL 08
วันที่
รอบเวลา
คำถาม
คำตอบ
13 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. ถ้าอำพลถูกจับไปเรียกค่าไถ่ทำไมเพื่อนจึงหาเจอ ฝากรอยเท้าเอาไว้
15:00 น. - 17:00 น. ปี พ.ศ. ใด ไม่มีการตั้งคำขวัญวันเด็ก 2507
17:00 น. - 19:00 น. เกาะใดเป็นท่าเรือที่สำคัญของไทย เกาะสีชัง
14 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. จังหวัดใดที่ผลิตเกลือได้มากที่สุด สมุทรสาคร
15:00 น. - 17:00 น. วันศิลปินแห่งชาติ ตรงกับวันใด 24 กุมภาพันธ์
17:00 น. - 19:00 น. ถ้าเพื่อนไม่พาไปดูหนังแสดงว่าเพื่อนไม่ชอบนายกรัฐยนตรีคนใด ชวน
     
CHANNEL 09
วันที่
รอบเวลา
คำถาม
คำตอบ
13 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. ข้อใดคือสุดยอดวิชาของหัวหน้าพรรคเม่งก้าในเรื่องดาบมังกรหยก พลังเคลื่อนย้ายจักรวาล
15:00 น. - 17:00 น. งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อใด จันทร์แรกของเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2498
17:00 น. - 19:00 น. ถนนสายใดเป็นถนนสายแรกในประเทศไทย ถนนเจริญกรุง 
14 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. จังหวัดใดที่ปลูกอ้อยมากที่สุด กาญจนบุรี
15:00 น. - 17:00 น. วันสุนทรภู่ ตรงกับวันใด 26 มิถุนายน
17:00 น. - 19:00 น. วันว่างของ GM 018 ชอบทำอะไร ตั้งใจทำงานตลอดเวลา
     
FEARLESS 01
วันที่
รอบเวลา
คำถาม
คำตอบ
13 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. หน้าที่ของเด็กดี 10 อย่าง ข้อที่ 4  วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
15:00 น. - 17:00 น. คำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ใด 2499
17:00 น. - 19:00 น. ถนนสายใดสายที่ยาวที่สุด ถนนเพชรเกษม 
14 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. จังหวัดใดที่ปลูกชากันมาก เชียงราย
15:00 น. - 17:00 น. ปัจจุบัน วันกองทัพไทย ตรงกับวันใด 18 มกราคม
17:00 น. - 19:00 น. ในเรือนจำบางขวางมีนักโทษทั้งหมดกี่คน มีหลายคน
     
FEARLESS 02
วันที่
รอบเวลา
คำถาม
คำตอบ
13 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. บริษัท Digicrafts ตั้งอยู่ที่ตึก BB ชั้นอะไร ชั้น 14
15:00 น. - 17:00 น. ปี พ.ศ. ใด ที่เปลี่ยนการจัดงานวันเด็กจาก
"จันทร์แรกของเดือนตุลาคม" เป็น "เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม"
2508
17:00 น. - 19:00 น. ตึกที่สูงที่สุดของไทยคือตึกใด ตึกใบหยกทาวเวอร์
14 มกราคม
13:00 น. - 15:00 น. จังหวัดใดที่มีฝนตกมากที่สุด ระนอง
15:00 น. - 17:00 น. ประเทศไทยได้ถือเอาวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. ใด 2484
17:00 น. - 19:00 น. ด้านหลังธนาบัตรใบละ 500 บาทเป็นรูปโรงเรียนอะไร โรงเรียนเลิก
     
 
 
© 2004 Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.