รายละเอียดของข่าว
ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
ของรางวัล
วิธีการเข้าร่วมสนุก
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
เฉลยคำตอบ
   
   ฉลองวันเด็กแห่งชาติ GetAmped มีแต่แจกกับแจก !!!
Update :: 16/01/50 ข่าววันที่ :: 16/01/50
 

วันเด็กปีนี้ พี่ๆ GM ใจดีแจกของขวัญมากมาย และมีเกมสนุกมาให้นู๋ๆทั้งหลาย ทั้งน้อยและโข่ง ร่วมตอบคำถามกิจกรรมวันเด็ก
โดยจะเป็นคำถามเชาวน์  คำถามเกร็ดความรู้ และคำถามความรู้ทั่วไป

ซึ่งจะมี auto message ขึ้นตาม CH ต่าง ๆ (ยกเว้น ADVANCE01 และ EXPERT01)
คำถามแต่ละ CH จะไม่เหมือนกัน และจะเปลี่ยนคำถาม ทุกๆ  2  ชม.

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม : คำถามเปลี่ยนไปในแต่ละ Channel และ แต่ละรอบ
ในวันที่ 13 ม.ค. 2550
รอบที่ 1  13.00 - 15.00 น. (ตอบคำถามได้ช่วงเวลา 13.05 - 14.55)
รอบที่ 2  15.00 - 17.00 น. (ตอบคำถามได้ช่วงเวลา 15.05 - 16.55)
รอบที่ 3  17.00 - 19.00 น. (ตอบคำถามได้ช่วงเวลา 17.05 - 18.55)

ในวันที่ 14 ม.ค. 2550
รอบที่ 1  13.00 - 15.00 น. (ตอบคำถามได้ช่วงเวลา 13.05 - 14.55)
รอบที่ 2  15.00 - 17.00 น. (ตอบคำถามได้ช่วงเวลา 15.05 - 16.55)
รอบที่ 3  17.00 - 19.00 น. (ตอบคำถามได้ช่วงเวลา 17.05 - 18.55)

การตัดสิน
*** ผู้ที่ตอบคำถามถูก จำนวนข้อมากที่สุด  เร็วที่สุด  5 คนแรก   จะได้รับรางวัลพิเศษ  
**  ผู้ที่ตอบคำถามถูก จำนวนข้อมากที่สุด  50 คนแรก  จะได้รางวัลเด็กดี 
*   ผู้ที่ตอบคำถามถูกได้มากกว่า 20 ข้อทุกคน  จะได้รับรางวัล วันเด็ก  (ผู้ที่ได้รางวัลพิเศษและรางวัลเด็กดีจะไม่มีสิทธิ์
ได้รางวัลวันเด็ก)
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วไม่ได้รางวัลใดๆ  ทางทีมงานมีรางวัลปลอบขวัญวันเด็กให้ ทุกๆคนที่ร่วมกิจกรรม
(สำหรับผู้ที่ได้รางวัลพิเศษ รางวัลเด็กดี และรางวัลวันเด็ก  จะไม่มีสิทธิ์ได้รางวัลปลอบใจ)

ของรางวัล

รางวัลพิเศษ

Storm Fan
รางวัลเด็กดี

IceStone
รางวัล วันเด็ก

Survival Ring - Standard 3
รางวัลปลอบใจ
Random equipment 1 อย่างได้แก่  ขวานเนย  มีดชีส  บาเบล   เมก้าแคนน่อน   X 20 ชิ้น


วิธีการเข้าร่วมสนุก
ให้ติดตามอ่านคำถามตาม CH ต่างๆ  โดยผู้เล่น ต้องจด-จำ คำถาม ใน CH นั้น แล้วมาตอบที่หน้าเวบ

 

วิธีการตอบ
ล๊อคอิน ID ตัวเอง ก่อนที่หน้าเวบกิจกรรม และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยจะมีการเลือก Channel
ที่จะเข้าไปตอบคำถาม ซึ่งในการตอบคำถาม สงวนสิทธิ์ให้ตอบได้ 1 ครั้ง /Channel/ช่วงเวลา/ID

 
 
 
© 2004 Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.