ขั้นตอนของการสมัครสมาชิกร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

1. ท่านเจ้าของร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ที่สนใจจะต้อง สมัครสมาชิกขอรับไอดีก่อน โดยการลงทะเบียน
ที่หน้าเว็บไซต์
2. หลังจากทำการขอรับไอดีแล้วท่านจะไม่สามารถล๊อกอินได้จนกว่าจะทำการยืนยันในอีเมล์ที่ท่านได้ระบุ
ไว้ตอนสมัคร
3. การลงทะเบียนสมัครสมาชิกของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ท่านส่งเอกสาร 3 ฉบับ ตามข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3
มาที่ Fax: 02-664-3062-4 ต่อ 107 ภายใน 30 วันทำการหลังจากวันที่ได้มีการลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
3.1 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของร้าน
3.2 ใบทะเบียนพาณิชย์ร้านค้า, ใบอนุญาตประกอบการ หรือ ใบขออนุญาตฉาย
3.3 ใบฟอร์มการสมัครสมาชิกที่ได้กรอกเรียบร้อยแล้ว โดย print แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังบริษัทเรา

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

  Copyright © 2004 -2020 GetAmped.in.th, CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.