Olympia soul (จิตวิญญาณแห่งกรีฑา)
 

Sale : 07- 08 - 51

Icon :  

Name :
Olympia soul (athlete)

Type : Accessory

Style : ยกเว้น Android

ค่าความสามารถ
พลังทำลาย : B+
ทนทาน : B-
ปฏิบัติการ : S

กรีฑานับเป็นกีฬาเก่าที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์ เพราะแต่ก่อนมนุษย์ไม่รู้จักทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง ไม่รู้จักสร้างที่พัก ตลอดจนสร้าง เครื่องนุ่งห่มเหมือนมนุษย์ปัจจุบัน มนุษย์สมัยนั้นต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติ และความดุร้ายของสัตว์ป่านานาชนิด
และมีที่อยู่อาศัยแห่งเดียวกัน คือ ถ้ำ ซึ่งเรียกว่า "มนุษย์ชาวถ้ำ" (Cave man) และที่แห่งนี้เองที่เป็นต้นกำเนิดของการกีฬา
โดยที่มนุษย์เหล่านี้ต้องป้องกันตัวเองจากสัตว์ร้าย บางครั้งต้องวิ่งเร็วเพื่อให้พ้นจากสัตว์ร้ายการวิ่งเร็ว หากเทียบกับปัจจุบันก็คือ
การวิ่งระยะสั้น หากการวิ่งหนีต้องใช้เวลาในการวิ่งนาน ๆ ก็คือ การวิ่งระยะยาวหรือวิ่งทน
การวิ่งในที่นี้อาจรวมไปถึงการวิ่งเพื่อไล่จับสัตว์มาเป็นอาหารหรือการต่อสู้ระหว่างเผ่า ในบางครั้งขณะที่วิ่งมีต้นไม้หรือ
ก้อนหิน ขวางหน้า ถ้าเป็นที่ต่ำก็สามารถกระโดดข้ามได้ ปัจจุบันคือ การกระโดดข้ามรั้ว และกระโดดสูง ถ้าต้องการกระโดด
ข้ามได้อย่างธรรมดาจำเป็น ต้องหาไม้ยาวๆ มาปักกลางลำธารหรือแง่หิน และโหนตัวข้ามไปยังอีฝั่งหนึ่ง กลายเป็นการกระโดดค้ำ
การใช้หอกหรือแหลนหลาวที่ทำด้วยไม้ ยาวๆ เป็นอาวุธพุ่งฆ่าสัตว์ ปัจจุบันก็กลายมาเป็นพุ่งแหลน หรือการเอาก้อนหินใหญ่ๆ
มาทุ่มใส่สัตว์ ขว้างสัตว์ กลายมาเป็นการขว้างจักรในปัจจุบัน จึงเห็นได้ว่าการ วิ่ง กระโดด ทุ่ม พุ่ง ขว้าง เหวี่ยง ที่พ่อแม่ หรือ
หัวหน้าเผ่าสั่งสอนถ่ายทอดให้ในสมัยนั้นมีไว้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันใน ปัจจุบันก็มีเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ทำหน้าที่นี้คือ
ครูอาจารย์และโค้ชนั่นเอง สมัยกรีก ชาวกรีกโบราณเป็นผู้ริเริ่มการเล่นกีฬาขึ้นหลายอย่าง เมื่อราว 1,000 ปี ก่อนคริสต์กาล
กรีก คือชนเผ่าหนุ่มซึ่งอพยพมาจาก ทางเหนือเข้ามาอยู่ในคาบสมุทรบอลข่าน และตั้งรกรากปะปนกับชาวพื้นเมืองเดิม
แล้วสืบเชื้อสายผสมกันมาเป็นชาวกรีก ต่อมากรีกได้เจริญรุ่งเรือง จนถึงขีดสุดในด้านต่างๆ ทั้งด้านปรัชญา วรรณคดี ดนตรี
และการพลศึกษา โดยเฉพาะด้านการพลศึกษา นับว่ามีบทบาทสำคัญในชีวิตความเป็น อยู่ของชาวกรีก อย่างยิ่ง
ผู้ริเริ่มการแข่งขันกรีฑาขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อราว 700 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยทำการแข่งขัน ณ ลาน เชิงเขาโอลิมเปีย
ในแคว้นอีลิส ประเทศกรีซเมื่อกรีกเสื่อมอำนาจลง โรมันได้เข้ามาปกครองกรีกและห้ามชาวกรีกแข่งขันกีฬา ทำให้การแข่งขัน
กรีฑาต้องล้มเลิกไปด้วย ต่อมาใน พ.ศ. 2439 นักกีฬาชาวฝรั่งเศส ชื่อ บารอน ปิแอร์ เดอ คูเบอร์แตง ได้ริเริ่มการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกขึ้นใหม่ หลังจากล้มเลิกไปเป็นเวลานานถึง 1,500 ปีเศษ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขึ้นครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่กรุงเอเธนส์
ประเทศกรีซ และกรีฑาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ไดั้รับการบรรจุเข้าในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย จากนั้นจึงมีพัฒนาการมาตามลำดับ
จนถึงปัจจุบัน


วิธีการใช้
Olympia Soul (ฺAthlete)

+ "Relax" ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพิ่ม SP

+ ทุ่มระเบิด ขว้างระเบิด ใส่คู่ต่อสู้ซึ่งสามารถโจมตีลูกระเบิดต่อได้

วิ่ง + ข้ามรั้ว วิ่งข้ามรั้วโจมตีใส่คู่ต่อสู้ ซึ่งจะมีท่าแตกต่างกัน 3 ท่าตามค่า Jump ของผู้ใช
- jump ต่ำ (3-6) มุดรั้ว ทำให้คู่ต่อสู้กระเด็นลอยขึ้นไป

- jump กลาง (7-8) ข้ามรั้ว ทำให้คู่ต่อสู้จุก

- jump สูง (9-10) สะดุดรั้ว ทำให้คู่ต่อสู้กระเด็น

กระโดด + กระโดดสูง ทับใส่คู่ต่อสู้ทำให้กระเด็น

+ ขว้างฆ้อน เหวี่ยงฆ้อนแล้วขว้างไปเป็นระเบิดอย่างรุนแรง


ข้อดี
- มีท่า Relax ทำให้สามารถใช้ sp ได้ไม่มีวันหมด
- ท่าส่วนใหญ่เป็นท่าปาระเบิด สามารถโจมตีได้เป็นกลุ่มอย่างดี
- มีท่าโจมตีที่หลากหลายตาม jump ของ style

ข้อเสีย
บางท่ามีดีเลย์ช้าไปหน่อย

สรุป
จัดว่าเป็น Acc น่าใช้มากเพราะท่าส่วนใหญ่โจมตีเป็นกลุ่มและรุนแรง ที่สำคัญป้องกันไม่ได้

 

 
 
 
Fatal Strife
Hammer of Hephaestus
Titan Gear
 
 
 
Email :: [email protected]
Family Sites :: 
2008 Copyright (C)CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.