ประกาศผลการประกวด Thai Uniform Contest 3rd

ประเภท GWF


รางวัลที่ 1
:
 

 

รางวัลที่ 2 !StrikerS!ReinII
 

 

รางวัลที่ 3 : Coming Soon
 

 

รางวัลชมเชย : S p o i I

 

ประเภท CAT Super Cup


รางวัลที่ 1 : !StrikerS!ReinII
 

 

รางวัลที่ 2 :  O h m :)
 

 

รางวัลที่ 3 : Azurite
 

 

รางวัลชมเชย : BloOD HeLL

 

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของผลงานทุกคนนะครับ

และของรางวัลจะจัดส่งให้อีกครั้งในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2553 หลังเปิดเซิพเวอร์ครับ

 

  Copyright © 2004-2020 GetAmped.in.th ,CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.