กำหนดการแข่ง
 
รายละเอียด วันที่ เวลา ด่าน
แข่งขันสายกลุ่ม A 10 มิถุนายน 2560 17.00 น. Through of Sword
แข่งขันสายกลุ่ม B 11 มิถุนายน 2560 17.00 น. Through of Sword
แข่งขันสายกลุ่ม C 17 มิถุนายน 2560 17.00 น. Through of Sword
แข่งขันสายกลุ่ม D 18 มิถุนายน 2560 17.00 น. Through of Sword
Offline Tournament 24 มิถุนายนหรือ 1 กรกฎาคม 2560
(จะประกาศแจ้งให้ทราบแน่อีกครั้ง)
9.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ : ยังไม่กำหนด