รายละเอียดการแข่งขัน
 
 
กติการอบที่ 1 – 4
- แข่งขัน 1 VS 1 ในโหมด Amped Deathmatch , Item : Off , Limit : On , Stage ตามที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์
- ผู้เล่นแต่ละฝ่ายสามารถใช้ Accessory หรือ Style ใดก็ได้ในการแข่งขันและห้ามถือ Equipment ทุกชนิด
- ตัดสินผลการแข่งขันจากคะแนนรวมท้ายเกม
- ผู้ชนะจะต้องส่ง Replay การแข่งขันมาที่ Email : [email protected] ทันทีหลังทำการแข่งขันเสร็จแล้ว
- กรณีผู้เข้าแข่งขันคนใดไม่มาตามเวลาที่กำหนดภายใน 10 นาทีจะถูกตัดสิทธิ์แพ้ทันที
- หากมีการหลุดการเชื่อมต่อในด่านที่ 1 จะทำการแข่งใหม่อีกครั้ง หากหลุดอีกจะไม่มีการแข่งใหม่
- หากหลุดในด่านที่ 2 เป็นต้นไปจะไม่มีการแข่งขันใหม่แต่อย่างใด
- ผลการแข่งขันและการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

 
 
กติการอบ Offline Tournament
- แข่งขัน 1 VS 1 ในโหมด Amped Deathmatch , Item : Off , Limit : On , Stage : Through of Swords
- ผู้เล่นแต่ละฝ่ายสามารถใช้ Accessory หรือ Style ใดก็ได้ในการแข่งขันและห้ามถือ Equipment ทุกชนิด
- ตัดสินผลการแข่งขันจากคะแนนรวมท้ายเกม
- ในแต่ละรอบ ผู้แข่งขันแต่ละคนสามารถสั่งห้าม(Ban) คู่ต่อสู้ไม่ให้ใช้ Accessory ได้ 2 ชิ้นและ Style 1 อาชีพตามที่ต้องการ
- หากมีการหลุดการเชื่อมต่อในด่านที่ 1 จะทำการแข่งใหม่อีกครั้ง หากหลุดอีกจะไม่มีการแข่งใหม่
- หากหลุดในด่านที่ 2 เป็นต้นไปจะไม่มีการแข่งขันใหม่แต่อย่างใด
- ผลการแข่งขันและการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี