ของรางวัล
 
ติดสินอันดับผู้ชนะจากการแข่งขันในรอบ Offline Tournament โดยแต่ละอันดับจะได้ของรางวัลดังนี้
 
อันดับ 1
- เงินสดจำนวน 3,000 บาท + เงินรางวัลพิเศษ 60%
- Accessory Rare กรีก เลือกได้ 1 ชิ้นแบบถาวร
- Attack Element Card (Rank8) Set x1
- MVP Card x3
- Accessory ล่วงหน้าถาวร 1 ชิ้น
- 15,000 A
 
อันดับ 2
- เงินสดจำนวน 2,000 บาท +เงินรางวัลพิเศษ 20%
- Attack Element Card (Rank8) Set x1
- Accessory ล่วงหน้าถาวร 1 ชิ้น
- 10,000 A
 
อันดับ 3
- เงินสดจำนวน 1,000 บาท + เงินรางวัลพิเศษ 20%
- Attack Element Card (Rank7) Set x1
- Accessory ล่วงหน้าถาวร 1 ชิ้น
- 5,000 A