กล่องสมบัติ      คลิกที่ Banner  เพื่อเข้าสู่กล่องสมบัติ
เป็นกล่องที่มี Light Dragon Claw   และ Dark Dragon Claw แบบถาวรอยู่และยังมี
แรร์ชิ้นอื่นๆ ปะปนในนั้นด้วย ซึ่งคนที่จะเปิดกล่องสมบัตินี้ได้จะต้องเป็นสมาชิกของฝ่ายที่ชนะ
สงคราม Get war เท่านั้น

รายการ Item ที่ซุกซ่อนอยู่ในกล่อง

Dark Dragon Claw

Light Dragon Claw

Novice Beta

Dy357lx

G Crown 7 วัน

Capsule Fire Element x 10

Capsule Ice Element x10

Capsule Thunder Element x 10

Capsule Holy Element

Capsule Evil Element x 10

kr_mstar x 10

Gold Hammer x 10

Box Set Card Lv.2

Box Set Card Lv.1

* ในการเปิดกล่องนั้นจะมีโอกาสได้รับกรงเล็บมังกรตามฝ่ายของตัวเองสังกัดเท่านั้น

   
 

1. ! lloU
2. Dentist
3. MaR$hall D. Win
4. FORBEIDEN GUNDAM
5. R ? s h

   
 

1. Gold D. ToN
2. - B|ooD mOow -
3. ???
4. Pecisolta_shadow
5. Z?mิb??l?nd