รูปแบบการแข่งขัน Get War
เป็นการแข่งขันเก็บ Point ต่างๆ ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละ Map ที่เปิดให้ลงแข่ง
โดยจะนับคะแนนจาก...

1. “จำนวนการชกที่ผู้เล่นที่ลงทะเบียนเข้าแข่งทำได้ในขณะการแข่งเริ่มไปจนจบ” ของแต่ละฝ่าย
2.“จำนวนของคู่ต่อสู้ที่ผู้เล่นที่ลงทะเบียนเข้าแข่งโค่นได้ในขณะการแข่งเริ่มไปจนจบ” ของแต่ละฝ่าย
3. นับผลจากโหมด  Amped Death Match เท่านั้น

กำหนดการวันเวลาสำหรับแข่ง Get War ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 อาทิตย์ดังนี้
1. เปิดรับสมัครลงทะเบียนการแข่งของแต่ละฝ่าย 1 อาทิตย์
2. เปิดแข่งขัน Get War เพื่อสะสมคะแนน 2 อาทิตย์


การตัดสินผล แพ้ – ชนะ Get War
ใช้ คะแนน RESULT ฝ่ายใดที่มีผลชนะในแต่ละ MAP มากกว่าหลังสิ้นสุดการแข่งขัน
ในอาทิตย์ที่ 2 จะเป็นฝ่ายชนะ

 
Ex. ตารางรายงานผลการแข่ง Get war

MAP

SCORE

WINNER

RESULT

NOBEL: 3
DESTOROSO : 2


WIN


ของรางวัลการแข่งขัน
รางวัลฝ่าย ซึ่งทุกคนที่ผ่านเควสเลือกฝ่ายผ่านแล้วจะได้รับหลังจบการแข่งขัน
- ฝ่ายที่ชนะจะได้รับ Light Dragon Claw สำหรับ Nobel จำกัด 15 วัน
หรือ Dark Dragon Claw สำหรับ Destoroso จำกัด 15 วัน

รางวัลบุคคล สำหรับตัวแทนนักรบทั้งหมดที่ลงแข่งขันจะได้รับหลังจบการแข่งขัน
- ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมคืน 30, 000 G

*ได้รางวัลตามอันดับการทำคะแนนใน  Get War

- อันดับ 1-5 
- อันดับ 6 – 15
- อันดับ 16- 50 
- อันดับ 51 เป็นต้นไป  
ได้รับสิทธิ์การเข้าเปิดกล่องสมบัติ
ได้รับสิทธิ์การเข้าเปิดกล่องสมบัติ
ได้รับสิทธิ์การเข้าเปิดกล่องสมบัติ
ได้รับสิทธิ์การเข้าเปิดกล่องสมบัติ
 
15 ครั้ง
10 ครั้ง
  5 ครั้ง
  1 ครั้ง

*รางวัลพิเศษ
- นักรบที่ทำคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของฝ่ายที่แพ้จะสามารถเข้าไปเปิดกล่องสมบัติ 1 ครั้ง
- นักรบที่ทำคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของฝ่ายที่แพ้จะได้รับค่าธรรมเนียมคืน 10, 000 G

กล่องสมบัติ
เป็นกล่องที่มี Light Dragon Claw และ Dark Dragon Claw แบบถาวรอยู่และยังมี แรร์ชิ้นอื่นๆ
ปะปนในนั้นด้วย

STATUS INFO :


Light Dragon Claw

 
Dark Dragon Claw

   
 

1. ! lloU
2. Dentist
3. MaR$hall D. Win
4. FORBEIDEN GUNDAM
5. R ? s h

   
 

1. Gold D. ToN
2. - B|ooD mOow -
3. ???
4. Pecisolta_shadow
5. Z?mิb??l?nd