[ตัวติดตั้งเกม]
 

Download เกม GetAmped Version 2.156 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2557)

ดาวน์โหลดแบบเต็ม (ขนาด 974 Mb.)    
แบบ Manual Patch(ขนาด 25 Mb.)    
ดาวน์โหลดแบบแบ่ง Part (ขนาดไฟล์ละ 100 Mb.)
  ชื่อไฟล์ ดาว์นโหลด ขนาด
1

getamped_installer.sfx.part01.exe
** หมายเหตุ : Run   .exe  เพื่อประกอบไฟล์ **

  100 Mb.
2 getamped_installer.sfx.part2.rar 100 Mb.
3 getamped_installer.sfx.part3.rar 100 Mb.
4 getamped_installer.sfx.part4.rar 100 Mb.
5 getamped_installer.sfx.part5.rar 100 Mb.
6 getamped_installer.sfx.part6.rar 100 Mb.
7 getamped_installer.sfx.part7.rar 100 Mb.
8 getamped_installer.sfx.part8.rar 100 Mb
9 getamped_installer.sfx.part9.rar 100 Mb
10 getamped_installer.sfx.part10.rar 74 Mb.

 


 
 
 
Email :: support+getamped@digicrafts.com
Family Sites :: 
  Copyright © 2004-2016 GetAmped.in.th ,CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.