เมื่อสุ่มได้ของซ้ำ ยังมีโอกาสได้รับ Coupon เพื่อนำไปสุ่ม Free Gashapon ซึ่งของ
รางวัลใน Free Gashapon นั้นจะเหมือนกับ Colorful Gashapon ในช่วงเริ่มต้น
ทุกประการ เพียงแต่จะไม่มีการอัพเดทเพิ่มเติมเท่านั้น
Copyright © 2004 -2009 GetAmped.in.th ,CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.