ระบบ Amped Gashapon A
--------------------------------
Amped Fancy Gashapon
  - Grizzlbear Costume
  Amped Potion Gashapon
  Amped Acc Gashapon
Amped Rare Gashapon
  - Chain of Chaos
  - Staff of The
Demonstrated
  - Nine Tail
Accessory Capsule
Amped Potion Gashapon 
  ข่าววันที่ :: 30/04/08


Amped Potion Gashapon  มีขวดน้ำยาอยู่หลากหลายชนิดรวมกัน                 
       ราคาเพียง  1000 A


 

Amped Potion Gashapon :
เป็น ตู้กาชาปอง ที่มี Item ประเภท Potion ต่างๆ ทั้งหมด 9 ชนิดเมื่อทำการเปิดจะมีโอกาส
ได้รับ Item ดังนี้

Poison Bottle : คุณสมบัติ ใช้แล้วลด Hp และ ไม่สามารถปาทิ้งได้
Heal Bottle : คุณสมบัติ ใช้แล้วจะฟื้นฟู Hp
Power Bottle : คุณสมบัติ ใช้แล้วเพิ่มค่า Str
Speed Bottle : คุณสมบัติ ใช้แล้วเพิ่มค่า Spd
Explode Bottle : คุณสมบัติ ใช้แล้วจะเกิดการระเบิด และ ไม่สามารถปาทิ้งได้
Ogre Bottle : คุณสมบัติ ใช้แล้วจะแปลงร่างเป็น ยอดมนุษย์ จอมพลัง
Gori Bottle : คุณสมบัติ ใช้แล้วจะแปลงร่างเป็น ลิงยักษ์ Gori จอมพลัง
Dragon Bottle : คุณสมบัติ ใช้แล้วจะแปลงร่างเป็น OMSA_DRAGON
MP Bottle : คุณสมบัติ ใช้แล้วจะเพิ่มค่า Mp


Copyright © 2004 -2020 GetAmped.in.th, CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.